Vandrende arbejdstagere skal fremvise negativ test, som er højst 24 timer gammel ved indrejse i Danmark.

Regeringen har indført skærpede testkrav til vandrende arbejdskraft, der skal fremvise negativ test.

Vandrende arbejdskraft i blandt andet landbruget er omfattet af det skærpede generelle krav om testcertifikat ved indrejse til Danmark, som siden den 9. januar har bygget på en maksimalt 24 timer gammel negativ covid-19 test. Testen kan være en quicktest, skriver Landbrugsinfo.

Foruden det skærpede testkrav ved grænsen lægger regeringen op til, at arbejdsgivere, der har vandrende arbejdskraft ansat, skal kunne dokumentere, at disse ansatte er blevet PCR-testet senest 72 timer efter testen, der er fremvist ved indrejse til Danmark.

Regeringen opfordrer arbejdsgivere til allerede nu at sørge for, at vandrende arbejdstagere lader sig PCR-teste senest 72 timer efter den test, der er foretaget forud for indrejse til Danmark.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

For grænsependlere gælder lempeligere testkrav.