Afgrødekommentar: Forsyningsbalancen i majs kommer med en kæmpe overraskelse. Det amerikanske landbrugsministerium har overvurderet den hjemlige produktion markant.

De amerikanske vinterhvedearealer for den kommende sæson kommer ind lidt højere end ventet med 31,99 millioner acres mod estimeres 31,58 millioner tons.

På globalt plan estimeres slutlagrene for hvede ned med 3,3 millioner tons, trukket af en marginalt lavere produktion, og højere forbrug, der hovedsageligt kan henføres til USA og Kina, skriver Jyske Markets.

Estimaterne for de europæiske hvedelagre nedjusteres med 0,5 millioner tons, som følge af en tilsvarende oprevidering af eksporten til 26,5 millioner tons.

USDA er optimisme omkring den russiske hvedeproduktion der opjusteres, men som konsekvens af de seneste eksportrestriktioner sænkes eksportestimatet fra 40 til 39 millioner tons. De globale slutlagre estimeres til 313,19 millioner tons, lidt under markeds konsensus på 315,4 millioner tons og 316,50 millioner tons sidste måned.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Majs

Forsyningsbalancen i majs kommer med en kæmpe overraskelse. Det amerikanske landbrugsministerium har overvurderet den hjemlige produktion markant.

Udbytterne for den seneste høst sænkes fra 175,8 i sidste måned til 172,0 bushels/acre, mens der var ventet et fald på blot 0,8 bushels/acre.

Den betyder at de amerikanske produktionsestimater sænkes fra 368,49 til 360,25 millioner tons. Samtidig sænkes indgangslagrene til sæsonen med 2 millioner tons. Den lavere produktion vestes at udmønte sig i et lavere forbrug og en lavere eksport, og produktionsnedgang slår derfor ikke fuldt igennem på slutlagrene der nedjusteres fra 43,23 til 39,42 millioner tons.

Globalt estimeres majsproduktionen at falde 10 millioner tons der, udover USA, er trukket af lavere sydamerikansk produktion, der dog ikke falder helt så meget som ventet. Den store amerikanske nedjustering er den primære årsag til at de globale slutlagre i majsen estimeres at falde til 283,83 millioner tons, hvilket ikke er langt fra markedets forventninger på 283,7.

Majsen i Chicago går imidlertid limit-up - den største tilladte prisstigning på en enkelt handelsdag - hvilket alene skal ses i den strammere amerikanske forsyningsbalance, mens den sydamerikanske forsyningsbalance ender ud bedre end ventet.

Sojabønner

Den sydamerikanske sojaproduktion overrasker positivt. Den brasilianske høst fastholdes uændret på 133 millioner tons, mens den argentinske tørke kommer til udtryk i en nedjustering på et par millioner tons til 48 millioner tons. Det er ikke helt så slemt som ventet, med forventninger til henholdsvis den argentinske og brasilianske produktion på 48,4 og 131,1 millioner tons. På globalt plan er ændringerne i forsyningsbalancen derfor relativt afdæmpet, med kun små ændringer i forbruget og eksporten, hvormed slutlagrene kommer ind på 84,31 millioner tons mod frygtet 82,8.

Sojakomplekset reagerer imidlertid relativt kraftigt på aftenens rapport. Årsagen hertil er en amerikansk forsyningsbalance der ser ud til at stramme yderligere til. Den amerikanske produktion sænkes med en million ton, mens både forbruget og eksporten hæves. Det slår igennem på slutlagrene der, i forhold til sidste måned, sænkes med 1 mio. tons. Ikke meget i hele termer, men når der kigges ind i slutlagre, der estimeres at falde til blot 3,8 millioner tons, er det procentuelt en kraftig nedgang.

Lagrene var i forvejen estimeret til at blive minimale og nu er der udsigt til yderligere nedgang fra sidste måned. Det efterlader minimal plads til produktionsforstyrrelser, og her kan der sættes spørgsmålstegn ved, om de sydamerikanske produktionsestimater nu er pålidelige, eller om det endnu en gang er USDA, der blot estimerer konservativt, og vi derfor først ser nedjusteringerne i næste måned.

Møllehvede

Møllehveden reagerer prispositiv på rapporten, på udsigten til mindre lagre, der forbrugsjusteret estimeres, at blive rekordlave. Samtidig supporteres møllehveden af en kraftig prisreaktion på den anden side af Atlanten anført at limit-up bevægelse i Chicago majsen, der trækker hele kornmarkedet med højere. Selvom de globale slutlagrene i majsen ikke rammer langt fra markedets forventninger, så befinder varerne sig ikke der hvor man troede de ville befinde sig.

Præcis det samme gør sig gældende for sojabønnerne. Heller ikke her er der udsig til de store ændringer i den globale forsyningsbalance, mens der isoleret set i USA er udsigt til ekstremt stramme forsyninger, hvilket er det som sojakomplekset i Chicago reagerer på. Som vi tidligere har nævnt er USDA ganske konservative i deres estimater.

Selvom USDA ikke i denne omgang nedjusterede den brasilianske sojaproduktion, så er det ikke ensbetydende med, at markedet er enig i dette forhold. Derfor kan USDA stadig gemme på yderligere nedjusteringer af den sydamerikanske sojaproduktion - en risikopræmie som det tyder på markedet stadig priser ind