HKScan, som producerer fødevarer for blandt andet Rose, vil være klimaneutral inden udgangen af 2025.

Fødevareproducenten HKScan, der har afdelinger Vinderup, Skovsgaard og Aarhus, vil være klimaneutral inden udgangen af 2025.

Samtidig skal hele HK Scans værdikæde, fra gård til forbruger, være CO2-neutral i 2040.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

- Vi har fastsat ambitiøse mål, og sammen med vores landbrug og andre samarbejdspartnere vil vi ydmygt, men beslutsomt påbegynde opfyldelsen af dem. Det er vigtigt for os at arbejde langsigtet og skabe permanente og mere klimavenlige driftsmodeller. Samtidig anerkender vi, at dette kun er begyndelsen på vores rejse, og for at opnå vores mål inviterer vi alle vores interessenter med i processen, siger administrerende direktør for HKScan, Tero Hemmilä.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

HKScan har gennemført en omfattende undersøgelse i hele koncernen og beregnet virksomhedens klimaaftryk fra gård til forbruger på alle hjemmemarkeder i Finland, Sverige, Baltikum og Danmark, skriver virksomheden.

I 2019 udgjorde den samlede udledning omkring 2,4 megaton CO2, hvoraf HKScans egen industrielle produktion udgør cirka 5 pct. I landene i Østersøregionen tegner fødevareproduktion sig for ca. 20 procent af CO2-udledningen, hvoraf kødproduktion udgør omkring halvdelen. De væsentligste udledninger fra kødproduktion stammer fra produktion af dyrefoder samt markbrug.

I de første år med den nye plan vil HKScan og kontraktlandbrugene samarbejde om at reducere landbrugets indvirkning på miljøet navnlig ved at reducere klimaaftrykket fra foderproduktionen og optimere brugen af gødning og andre produktionsinput samt ved at udvikle den cirkulære økonomi i forbindelse med brug af gødning og forbedre bindingen af CO2 på markerne i samarbejde med sine partnere. Handlingerne vil især fokusere på at reducere udledningen fra foderproduktion og brugen af jorden med væsentligt klimaaftryk. Kernen i disse tiltag er øget ressourceeffektivitet og binding af CO2 i forbindelse med opdyrkning af landbrugsjord. HKScan inviterer sine kontraktlandbrug til at deltage i klimaundervisning og leverer værktøjer, der bidrager til at udvikle en mere bæredygtig kødproduktion.

- Vi har en lang tradition inden for produktion af kød via landbrugspartnere. Vi bevæger os gradvis mod den næste evolution inden for landbrug, hvor ansvarlighed vil blive mere integreret. Dette arbejde kræver forskellige kompetencer, så ud over os og vores landbrug vil også andre virksomheder samt eksperter og forskningsinstitutioner blive involveret. Sammen vil vi udforske nye metoder til at reducere klimaaftrykket og skalere god praksis på tværs af vores hjemmemarkeder med udgangspunkt i en økosystembaseret driftsmodel, siger Tero Hemmilä.