Automatisk oplæsning:

Fremtidige vandplaner bekymrer LF-formand

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Formand i Landbrug og Fødevarer, Planteproduktion, Torben Hansen, var ved årsberetningen bekymret for fremtiden for landbruget, hvis man skal klare målsætningerne for vandområdet.

De kommende vandplaner var naturligvis et emne, der blev taget op i Landbrug og Fødevarer, Planteproduktionens årsberetning, der gik i gang tirsdag formiddag.

Formanden for plantesektionen, Torben Hansen, lagde ud med at sige, at fremtiden for vandområder er noget, han og mange andre har arbejdet intensivt med i mange år. Men udgangspunktet, som man har arbejdet udfra, gav anledning til bekymring.

- Vandoplandsplanernes udgangspunkt i år 1900 viste en god tilstand. Der var en fin bestand af ålegræs, og man mente, der var god økologisk tilstand, sagde formanden og fortsatte.

- Men i år 1900 var udvaskningen tæt på det niveau, vi har i dag, og kvælstofindholdet var to-tre gange højere, fortsatte han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Og for Torben Hansen betyder det meget, hvor udgangspunktet er i forhold til reduktionsmålene. Dernæst fremhævede han problematikken for de danske målsætninger, hvis ikke nabolandende følger med og tager et lige så stort ansvar.

- Når de omkringliggende lande som Tyskland, Polen og Sverige ikke har leveret på de lovende reduktionsmål, giver det ingen mening, at de danske landmænd skal løse andres problemer, fastslog han.

- Det er absurd at tro, at dansk landbrug skal overtage andre landes internationale forpligtelser.

Men landbruget vil gerne være med i udviklingen, også selvom det kan blive en udfordring. Men det kræver, ifølge Torben Hansen, at der kommer nogle realistiske og fagligt rigtige krav på bordet, så man kan arbejde konstruktivt med udviklingen.

Hernæst udtrykte han bekymring for landbrugets fremtid, hvis tal fra Aarhus Universitet bruges i den kommende 3. vandplansperiode, der går fra 2021 til 2027.

- Det kommer til at lukke meget store dele af landbruget, sagde Torben Hansen.

Desuden opfordrede formanden til, at der skal flere parametre i spil i analysearbejdet. For eksempel skal der fokus på fosfors betydning for for vandmiljøet, hvornår på året kvælstof har en negativ konsekvens og hvordan spildevand har en indvirkning.