Automatisk oplæsning:

Vand på minkgravene skaber ny bekymring

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Blank vand på minkgravene efter megen nedbør giver ny næring til bekymringen for, at kvælstof udvaskes til miljøet.

Staten gravede i begyndelsen af november aflivede mink ned i et militært område ved Nr. Felding tæt ved Boutrup sø og Gryde Å. Dyrene blev indkapslet i kalk for at modvirke forurening.

Siden har der været rejst bekymring for, om de døde dyr alligevel vil komme til at udgøre en risiko for det omgivende miljø. Ikke mindst de lokale beboere er bekymrede for såvel grundvandet som for det øvrige nærmiljø.

En af de bekymrede er Leif Brøgger, der er formand for Nr. Felding Borgerforening og medlem af byrådet i Holstebro for Venstre. Han besøgte området den 30. december og tog en række billeder uden for afspærringen. Et af dem viser, at der står blank vand på de steder, hvor minkene ligger begravet.

Ligger i sandjord

- Dyrene ligger jo i ren sandjord, så der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at når der ligger vand på toppen, vil der også være sivet en del vand ned i jorden, siger Leif Brøgger.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han henviser til en rapport fra DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), hvori det blandt andet hedder: "... væske, der dannes i gravene, kan udvaske til grundvandet lige under gravene inden for relativt kort tid (dage til måneder)".

I en politisk aftale indgået i midten af december hedder det, at minkene skal forblive i gravene indtil maj.

For Leif Brøgger er det åbenlyst, at de døde mink udgør en risiko, og det undrer ham, at myndighederne ikke vil sikre miljøet mod en mulig forurening ved at få gravet minkene op og få dem anbragt i mere sikre depoter, indtil de kan bortskaffes ved afbrænding.

rich-media-1
Terrænet skråner fra gravpladsen ret fremme ned mod Boutrup Sø til venstre. Der er i reglen meget overfladevand i det sumpede område. Foto: Leif Brøgger.
rich-media-2
Kærgård Bæk, der løber ud i Gryde Å, er levested for bævere. Gravpladsen ligger oppe mod højre få hundrede meter væk. Foto: Leif Brøgger.