Automatisk oplæsning:

Danmark i Fremtidens Europa

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Nej til dansk Brexit. Ja til Danmark i EU og dermed Ja til indflydelse, muligheder og tryghed.

DEBAT: Danmark skal klart, som selvstændigt land, være med i EU og fremtidens Europa.

Det styrker vores udviklingsmuligheder.

EU skal løse de store fælles opgaver og udfordringer, hvor vi som enkeltlande er for små, og hvor det derfor giver mening, at vi løser disse opgaver i EU-fællesskabet.

EU blev grundlagt efter anden verdenskrig med vilje til sikkerhed og samarbejde om udvikling.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Nøgleord også for os er fred, frihed, frihandel og de fire friheder med fri bevægelighed for

arbejdskraft, varer, tjenesteydelser og kapital.

Det er helt centrale værdier og principper i tilgangen til også gennem EU, at skabe bedre og mere lige konkurrencevilkår på tværs af de europæiske landegrænser.

Det er en kæmpe fordel også for Danmark. Mere end 600.000 danske arbejdspladser er stærkt afhængige af, at vi er med i EU's indre marked. Tænk blot på det, når vi kører på motorvejene i Danmark og ser de mange lastbiler, der kører sydover med eksportvarer ud af Danmark til andre europæiske lande. Det giver valutakroner i den danske statskasse og er i høj grad med til at finansiere vores velfærdssamfund og samfundsinvesteringer.

Vi har brug for EU på de store opgaver. Hvis ikke EU var der skulle vi skynde os at opfinde det.

Tænk også på opgaverne med flygtninge, migration, bekvemmelighedsflygtninge, EU's ydre grænse, som også søges styrket i disse år. Grænseoverskridende kriminalitet, terror, politisamarbejdet gennem Europol til styrkelse af opklaring af kriminalitet, cyperkriminalitet og økonomisk kriminalitet mv. er opgaver hvor løsningen ofte er afhængig af at vi får oplysninger på tværs af landegrænserne.

Andre opgaver er vi bedst til selv at løse i de enkelte lande, f.eks. arbejdsmarkedsaftaler, hele velfærdsområdet og det det sociale område, hvor hvert enkelt land selv må indrette sig og tilrettelægge velfærdsservicen. Det skal EU ikke blande sig i.

Hæver vi blikket og ser ud over de europæiske grænser og i globalt perspektiv, så er det hævet over enhver tvivl, at vi samlet gennem EU står stærkere i den globale konkurrence, indflydelse og handelsmuligheder end hvis vi stod alene hvert land for sig.

Det er også værd at huske på, at de tidligere østeuropæiske lande meget gerne ville tilslutte sig EU, ikke kun af økonomiske grunde, men også for at de bedre kunne sikre deres nyvundne frihed fra det tidligere sovjetiske jerngreb.

Meget ærgerligt, at England og Storbritanien nu har meldt sig ud af EU. Det koster allerede nu og det bliver mere besværligt på mange områder. England og Storbritanien er et stort land og forhåbentligt vil det lykkes at få nogenlunde ordnede forhold, så vi fortsat kan samarbejde og samhandle med britterne. Det skal der arbejdes på.

England og Storbritanien er et stort land, men Danmark er et lille land, hvor vi er helt afhængige af at vi kan samhandle og samarbejde om store opgaver internationalt.

Derfor skal Danmark fortsat være med i EU-samarbejdet. Samtidig er Danmark et selvstændigt land og vi styrker vores selvstændighed og suverænitet gennem internationalt samarbejde gennem både EU og andre internationale samarbejder, f.eks. NATO, FN m.fl.