Automatisk oplæsning:

Debat: Udtagning af landbrugsjord forværrer klimaet

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Debatindlæg af Af Jens Lund Pedersen, cand.agro. og ekstern faglig konsulent, Bæredygtigt Landbrug.

Hvis det står til Aarhus Universitet, skal vi sige farvel til store dele af dansk fødevareproduktion, både planteavl og dyrehold. Dét er således konsekvensen af et skrappere reduktionsmål i forhold til kvælstofudledning.

Målet er helt urealistisk - alene ud fra den betragtning, at kun ca. 5,4 % af kvælstoffet i de indre danske farvande ifølge Dansk Hydraulisk Institut kommer fra landjorden, mens resten tilføres med de store vandmængder fra hhv. Skagerrak og Østersøen samt fra atmosfærisk nedfald fra især nabolande.

En yderligere reduktion på flere tusind tons kvælstof - som foreslået af universitetet - vil næppe være opnåeligt over de kommende 30 år, selv om man nedlægger dansk landbrug.

I øvrigt vil det tære på kulstofindlejringen på de danske landbrugsarealer og vil dermed nærmest være klimafjendsk - for landmandens afgrøder optager rent faktisk CO2 og er i dag med til at bidrage positivt til klimaregnskabet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Endelig skal vi generelt lade være med at være så kvælstof-forskrækkede herhjemme. Statistikken viser, at jo mindre kvælstof der udledes til de indre danske farvande, desto færre fisk landes.