Justitsminister Nick Hækkerup nægter at svare på flere spørgsmål om mink i to kommende samråd den 16. december og den 20. januar.

Så længe de nærmere rammer for en kommende kommissionsundersøgelse endnu ikke er lagt fast nægter justitsminister Nick Hækkerup at svare på både skriftlige og mundtlige spørgsmål i minksagen.

Justitsministeren har i et brev den 11. december meddelt formanden for Miljø- og Fødeudvalget René Christensen sin beslutning.

Indtil nu er justitsministeren løbende blevet stillet en lang række både mundtlige og skriftlige spørgsmål om sagen blandt andet af Miljø- og Fødeudvalget, og ad to omgange besvaret samrådsspørgsmål fra retsudvalget om forløbet med actioncard og politiets rolle i forløbet med aflivninger.

I brevet skriver justitsministeren:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

"Jeg har stor forståelse for, at der er tale om en sag, som påkalder sig stor politisk interesse, og hvor udvalget naturligt har et ønske om at stille regeringen spørgsmål. Indtil de nærmere rammer for og afgrænsning af den kommende kommissionsundersøgelse er faldet på plads, finder jeg - som det er sædvanligt og naturligt, når der gennemføres en sådan uafhængig undersøgelse eller er udsigt hertil - imidlertid af principielle grunde ikke anledning til at besvare flere mundtlige eller skriftlige spørgsmål om sagen, herunder det kommende samråd Ø (Alm. del), der er berammet onsdag den 16. december 2020, og det kommende samråd AD og AE (Alm. del), der er berammet den 20. januar 2021. Jeg håber på udvalgets forståelse herfor".

Et flertal i Folketinget besluttede den 10. december 2020 at der skal gennemføres en kommissionsundersøgelse - en såkaldt granskningskommission - af forløbet vedrørende aflivning af alle 17 millioner mink.