Automatisk oplæsning:

Træer i urørt skov gøres gamle før tid

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Mindst 3.500 udvalgte træer i udpegede urørte skove landet over bliver i øjeblikket veteraniseret for at skabe levesteder for en lang række dyr og svampe. Det sker ved at skade træerne ved f.eks. at fjerne bark eller sprænge toppen af træer. Fremover vil det ske endnu flere steder.

Naturstyrelsen veteraniserer i disse måneder mindst 3.500 udvalgte træer for at styrke biodiversiteten. Indsatserne bliver udført i nogle af de urørte skove, hvor regeringen, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet tidligere på året besluttede at stoppe den kommercielle skovdrift.

Træer med afrevet bark, brændte pletter eller flækkede stammer. Og enkelte steder træer, der sprænges i luften.
Det ligner umiddelbart hærværk på skovens træer, men faktisk er det helt med vilje og godt for natur og biodiversitet.

Da skovene i sin tid blev plantet med produktion af træ for øje, skal arbejdet med at gøre træerne gamle før tid hjælpe udviklingen mod en mere naturlig skov på vej. Og fremover vil det være et syn, man kan møde i mange flere af statens skove, skriver miljøministeriet i en pressemeddelse.

- Naturen er i krise, og der mangler levesteder for en lang række planter, dyr og svampe i vores skove. Derfor har vi i år stoppet den kommercielle motorsav i 32 skove landet over, og med årets finanslovsaftale har vi nu leveret et historisk løft af naturindsatsen, så vi kan få endnu mere urørt skov. Det tager tid at vende naturkrisen, og derfor hjælper vi nogle steder naturen lidt på vej, hvor vi skyder genvej til flere levesteder ved at gøre udvalgte træer gamle før tid. At veteranisere et træ kan give liv til et mylder af planter og dyr, siger miljøminister Lea Wermelin.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Med finansloven er der nu afsat 888 millioner kroner til en natur- og biodiversitetspakke. Det gør det muligt at nå op på samlet set knap 75.000 hektar urørt skov.

Konkret er Naturstyrelsen i disse måneder i gang med at veteranisere ældre ege- og bøgetræer i udpegede urørte skove landet over - det gælder blandt andet i Jægersborg Hegn nord for København, Skindbjerglund i Nordjylland og Gråstenskovene i Sønderjylland.

Foruden veteranisering af træer vil Naturstyrelsen udføre en række andre tiltag for biodiversiteten i de urørte skove. Det gælder bekæmpelse af invasive plantearter og plantning af træer og buske med blomster, som bestøves af bier, sommerfugle og andre insekter.

Nogle steder vil man også fælde træer for at give plads til f.eks. gamle egetræer, samtidig med at de fældede træer bliver liggende i skovbunden og skaber mere dødt ved til gavn for svampe og biller.