Automatisk oplæsning:

Brug for flere undersøgelser af naboskab til svinebedrifter

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Rapport om sundhedsforhold for naboer til husdyrbrug påviser behov for flere undersøgelser af mulig sundhedsmæssige gener og risiko ved at bo nabo til store husdyrsbedrifter.

Miljøminister Lea Wermelin har bedt Aarhus Universitet foretage en gennemgang af de eksisterende videnskabelige undersøgelser af helbredseffekter af luftforurening hos naboer til husdyrbrug. Nu er forskerne kommet med resultatet af studiet om naboskabet.

Både Greenpeace og Foreningen mod Svinefabrikker har været stærk kritiske overfor de stadigt voksende i sær svinebedrifter.

På baggrund af rapportens konklusioner har miljøminister, Lea Wermelin, bedt Miljøministeriet om at vurdere, hvilke nye undersøgelser, der er behov for, for at blive klogere på området.

Miljøminister, Lea Wermelin, besluttede i foråret efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen at igangsætte en fuldstændig gennemgang af de eksisterende videnskabelige undersøgelser af mulige sundhedsrisici for naboer til husdyrbrug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Aarhus Universitet har nu udarbejdet et grundigt litteraturstudie, der gennemgår alle kendte undersøgelser, og offentliggjort studiet.

Rapporten fokuserer på potentielle helbredsrelaterede effekter hos beboere med bopæl tæt på husdyrhold forårsaget af udsættelse for gasser (fx. ammoniak), bakterier, allergener og partikler, der stammer fra landbrugsdriften. Litteraturstudiet dækker undersøgelser fra lande, hvor der er husdyrproduktioner, der kan sammenlignes med danske forhold, og de vigtigste studier i gennemgangen er fra Holland, Tyskland, Danmark og USA.

Tryghed er vigtig

Der er fundet 60 studier, der belyser flere forskellige forhold og problemstillinger. Rapporten havde endvidere til formål at undersøge, om der er grundlag for at udarbejde en risikovurdering på baggrund af eksisterende viden. Litteraturstudiet konkluderer, at de eksisterende undersøgelser ikke giver grundlag for at foretage en egentlig risikovurdering.

- Jeg er optaget af, at danskerne kan føle sig trygge uanset om de bor i byen eller på landet. Det var derfor, jeg på baggrund af en række udenlandske undersøgelser, bad om at få undersøgt området, hvilket nu er gjort. Rapporten viser, at der er behov for mere viden på området, siger miljøminister Lea Wermelin.

Behov for ny undersøgelse

Rapporten har ikke afsløret nye, væsentlige problemstillinger, men giver et godt overblik over den aktuelle viden på området. Der er ikke nogen af de undersøgte studier, der i sig selv giver grundlag for, at konkludere noget konkret om den nuværende regulering af området.

- Litteraturstudiet var første skridt på vejen. Nu ved vi, at der er behov for, at området belyses noget bedre, før vi kan træffe beslutninger om, hvorvidt, der eventuelt skal foretages justeringer af reguleringen af husdyrbrug. Det er vigtigt, at vi har et solidt grundlag af viden at stå på. Derfor har jeg bedt mit ministerie om at vurdere, hvilke undersøgelser, der er behov for og hvordan vi kan komme videre, siger Lea Wermelin.

Hos Greenpeace ønsker de en grundig undersøgelse af problemets omfang.

- Miljøministeren svigter de tusindvis af familier, der bor i nærheden af især svinefabrikker, hvis hun ikke straks iværksætter grundige undersøgelser af problemets omfang. Mange er ældre mennesker eller børnefamilier, og vi kan ikke være bekendt at udsætte disse familier for risikoen for i værste fald at udvikle kroniske luftvejssygdomme, blot fordi de engang købte et hus på landet, der pludselig blev nabo til en af de stadig større svinefabrikker, der ligger overalt i vort land, skriver Greenpeace i en kommentar til rapporten fra Aarhus Universitet.

Udvidelser sat i bero

Hos Greenpeace ønsker de, at miljøministeren øjeblikkeligt sætter alle udvidelser og nybyggerier af bedrifter i bero, indtil sundhedsrisikoen er grundt undersøgt.

- I disse måneder udvider rigtig mange kvæg- og svinefarme deres produktion, fordi regeringen i 2020 har givet i alt 500 millioner kroner i offentlig støtte til nye stalde. Det fører til flere og større stalde og endnu flere dyr - især svin - koncentreret på små områder, hvilket øger risikoen for alvorlige sygdomme hos især nære nabofamilier. Regeringen bør som konsekvens af den nye undersøgelse anlægge et forsigtighedsprincip og øjeblikkeligt stille alle udvidelser og nybyggerier af dyrefabrikker i bero, indtil sundhedsrisikoen er grundigt undersøgt, skriver Greenpeace.

Foreningen mod Svinefabrikker har sammen med Greenpeace ved flere lejligheder stillet kritiske spørgsmål ved, om der er sundhedsrisiko ved at bo nabo til store svinebedrifter.

6. november sendte Landsforeningen mod svinefabrikker har et åbent brev til Folketinget med bekymring for virussmitte fra svinebedrifter til mennesker. Foreningen er især bekymret for smitte med MRSA og penicillinresistens hos mennesker i omgang med svin.