Automatisk oplæsning:

Fødevareminister afviser screening af svin for covid

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Dansk Veterinær Konsortium har to gange undersøgt og afvist, at Sars-CoV-2 virus kan smitte fra mennesker til svin. Enhedslisten har bedt fødevareministeren undersøge, om der er behov for en screening af svin.

Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund har spurgt Mogens Jensen, da han stadig var fødevareminister, om behovet for at sætte en undersøgelse af Sars-CoV-2 i svin i gang.

Enhedslisten stillede 9. november følgende spørgsmål til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling:

"Vil ministeren iværksætte et screeningsprogram for at få afdækket udbredelsen af corona-virus (SARS-CoV-2) i danske svinebesætninger?"

I svaret til Enhedslisen skriver Miljø- og Fødevareministeriet, at der 16. november er indhentet bidrag til besvarelsen hos Fødevarestyrelsen, som har oplyst følgende:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

"Fødevarestyrelsen har den 29. juni 2020 bedt Dansk Veterinær Konsortium om at vurdere risikoen for smitte til og fra svin med covid-19.

Konsortiet beskriver, at eksperimentelle undersøgelser har vist, at svin er resistente over for infektion ved direkte indsprøjtning med SARS-CoV-2 virus, og at der ikke har været rapporter om SARS-CoV-2 infektion hos svin på trods af udbredt interaktion mellem mennesker og svin.

- På denne baggrund er det Fødevarestyrelsens vurdering, at det ikke er relevant at foretage screening for SARS-CoV-2 i svin, skriver Fødevarestyrelsen i sit svar.

- Fødevarestyrelsen har tidligere drøftet risikoen for smitte med Covid-19 hos grise med Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet. SSI vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke vil være den rette prioritering med en screening af svinebesætningerne. Derfor har jeg efter aftale bedt SSI om en ny risikovurdering vedrørende udbredelsen af covid-19 i svinebesætninger, skriver tidligere fødevareminister Mogens Jensen.

I anden sammenhæng har Fødevarestyrelsen også bedt Dansk Veterinær Konsortium om en fornyet vurdering. I et svar 18. november kommer Dansk Veterinær Konsortium med samme konklusion som i første undersøgelse:

Konklusion: "Der er i ingen af fire studier indikation for replikation af virus eller for immunreaktion i grise efter podning med SARS-CoV-2. Der er heller ikke påvist smitte fra podede grise til kontaktgrise. Det vurderes på dette grundlag at det er meget usandsynligt (0,1-1 procent) at SARS-CoV-2 giver infektion i grise".