Venstres Ulla Tørnes og Anni Matthiesen har stillet en række spørgsmål til fødevareminister Rasmus Prehn om forsvundne døde mink og tidsfristen for opgravningen af minkene.

Venstre og oppositionen er flere gange blevet beskyldt for ikke at være bekymret for folkesundheden, med med tre spørgsmål til fødevareministeren vil de to Venstre-politikere gøre det synligt, at den påstand ikke er rigtig.

- Vi er fuldstændig enige med regeringen om, at folkesundheden er det vigtigste. Hvis regeringen er så optaget af folkesundheden, som den siger, hvorfor kan regeringen så ikke redegøre for, hvor 8000 døde mink er blevet af, spørger Ulla Tørnes (V).

Ulla Tørnæs henviser til det seneste samråd med Ramus Prehn, hvor fødevareministeren redegjorde for mængden af de aflivede mink. På samrådet sagde ministeren, at der var tale om i alt 33.000 tons døde mink. Heraf er 13.000 tons aftaget af Daka, 2.000 tons er havnet i forbrændingsanlæg, 5.000 tons dyr er nedgravet ved Holstebro og cirka 5.500 tons dyr er nedgravet i Karup. Dermed mangler cirka 8.000 tons døde mink.

- Det er næsten en tredjedel af de aflivede dyr. Hvor er de blevet af? Borgerne i nærheden af gravene er forståeligt nok bekymret for de tal, som myndighederne har oplyst. Tallene rejser en række spørgsmål, siger Ulla Tørnæs.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ulla Tørnæs og Anni Matthiesen har stillet disse spørgsmål til fødevareministeren.

- Hvordan vil ministeren indfri sit eget ønske om at grave de aflivede mink op igen, så det omkringliggende miljø ikke forurenes som følge af regeringens beslutning?

- Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt for folkesundheden, at regeringen ikke kan redegøre for, hvor 8.000 tons døde mink befinder sig?

- Er ministeren af den holdning, at minkmassegravene skal være tømt inden jul?

Venstre ønsker at få sat en tidsplan op for nedgravningerne.

- Fødevareministeren har givet udtryk for, at han ønsker minkene gravet op. Vi ønsker at få en plan for opgravningerne. Kan det blive inden jul, spørger Ulla Tørnæs.

Forsvarlig bortskaffelse

Hos Venstre ønsker man minkene gravet op, og herefter er det op til regeringen at finde en praktisk løsning for forsvarlig bortskaffelse.

- Regeringen har selv skabt problemet, de må selv finde en løsning, siger Ulla Tørnæs.

- Vi har fået at vide, at man ikke har brugt den fulde kapacitet på vores forbrændingsanlæg. Hvorfor har man ikke det? Hvorfor har man ikke brugt opbevaring i gylletanke, indtil der var kapacitet hos Daka, det spørgsmål kan vi heller ikke få svar på, siger Venstre-politikeren.

Venstre forventer svar fra fødevareminister Rasmus Prehn i folketingssalen på onsdag.