Rigspolitiet udførte minkordre, selv om det vidste, ordren var ulovlig.

Rigspolitiet vidste, at instruksen om aflivning af mink var ulovlig. Alligevel gav det instruktioner til betjente og ringede til minkavlere for at overbevise dem om at aflive deres mink.

Det skriver DR på baggrund af en redegørelse fra Rigspolitiet inden det samråd, Nick Hækkerup skal i i dag.

- Rigspolitiet var på tidspunktet for udfærdigelsen af actioncardet bekendt med, at hjemmelen til at kræve aflivning af dyr uden for smittezonerne endnu ikke forelå. Det var dog Rigspolitiets helt klare forståelse, at den fornødne hjemmel ville foreligge inden for kort tid, lyder det i redegørelsen sendt til Justitsministeriet.