Fødevareministen og miljøministeren skal endnu engang svare på spørgsmål om regeringens håndtering af minkaflivningerne og minkgravene, som møder kritik fra både opposition, støttepartier og borgmestre i kommunerne med minkgrave.

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om de politiske, juridiske og miljømæssige aspekter af minksagen i dag klokken 13.

Åbent samråd med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og miljøministeren om de politiske, juridiske og miljømæssige aspekter af minksagen, blandt andet i relation til nedgravningen af mink.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Thomas Danielsen (V), René Christensen (DF), Egil Hulgaard (KF), Peter Seier Christensen (NB) og Henrik Dahl (LA).

Statens Serum Institut, SSI, har i en kommentar til lovforslaget om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink, forsøgt at få rettet bemærkninger til loven, hvor det fremstår som om SSI anbefaler fraråder al minkavl i 2021.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I sit høringssvar skriver SSI 26. november:

"Efter SSI´ s opfattelse bør de to første afsnit punkt 2.1.3, hvori SSI´ s risikovurdering opsummeres, slettes og erstattes med en tekst med fokus på den politiske beslutning om aflivning af mink.

SSI skriver yderligere i høringssvaret:

"Det skal i den forbindelse understreges, at SSI med sin Risikovurdering af human sundhed ved fortsat minkavl af 3. november 2020 alene har foretaget en risikovurdering ift. human sundhed, hvis minkavlere efter aflivning af smittede dyr eller pelsning i 2020-sæonen fortsætter minkproduktionen ind i 2021 som normalt. SSI har således ikke givet forslag til mulige løsninger".

Forurening af grundvandet

Udviklingen i sagen om de nedgravede mink bekymrer ikke kun politikerne. Også brancheorganisationen Danske Vandværker er bekymret for grundvandet.

Direktør i Danske Vandværker, Susan Münster, er frustreret over mink-gravene specielt ved Kølvrå, som er tæt på vandværket i Kølvrå ved Karup.

Borgmestrene i de to berørte kommuner Viborg og Holstebro kommuner kræver de døde mink gravet op og brændt.

Bormestrene vil have gravet minkene op, fordi de frygter for de sundhedsmæssige konsekvenser.

- Vi har tidligere set, at man har gravet dyr ned, hvor man først har vurderet, at det var ufarligt, og senere er det kommet frem, at det har konsekvenser. Det er lidt en tikkende bombe at have sådan noget liggende i jorden i forhold til drikkevand og den slags, og det gør vores borgere utrygge for fremtiden, har borgmester i Viborg Kommune, Ulrik Wilbek (V) tidligere sagt til Jyllandsposten.

Hans Christian Østerby (S), borgmester i Holstebro Kommune, kritiserer også myndighederne for ikke at have kommunikeret bedre ud.