Biogas Danmark mener regeringen risikerer at tabe industriens grønne omstilling på gulvet, fordi C02-neutral biogas fra affald og husdyrgødning bliver pålagt samme høje afgift som fossil, gas og kul.

Regeringen har med sit udspil til grøn skatteform valgt at forhøje den generelle energibeskatning. Dette er særligt uheldigt i forhold til de virksomheder, som ønsker at udskifte fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas med biogas, da Skat mener, at biogas leveret via gasnettet skal beskattes som naturgas og kul, skriver Biogas Danmark i en pressemeddelelse.

- Der findes allerede et statsligt anerkendt system, som entydigt sikrer, at virksomheder bruger biogas, når de køber oprindelsesgarantier, som det statslige Energinet udsteder. Derfor er det helt uforståeligt, at regeringen ikke pålægger Skat at anerkende dette system på linje med anerkendelsen hos de myndigheder, der blandt andet håndterer EU's CO2-kvotesystem, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Når oprindelsesgarantierne ikke anvendes til at adskille afgifterne på biogas fra fossil naturgas i gasnettet, fjerner regeringen incitamentet hos virksomhederne til at skifte væk fra fossil energi.
Kun hvis biogassen leveres direkte fra biogasanlæg til virksomhed, er biogassen undtaget fra afgiftsforhøjelsen ligesom andre fossilfrie energikilder. Derfor er risikoen, at samfundet påføres store
ekstra udgifter til at etablere parallelle gasledninger til at føre biogas frem til virksomhederne frem for at bruge den allerede eksisterende gasinfrastruktur, lyder budskabet fra Biogas Danmark.