Danish Crown løfter investeringsbudgettet med 25 procent og vil i det kommende år investere omkring to milliarder kroner. Det bliver først og fremmest i automatisering, da det både er med til at forbedre arbejdsmiljøet og fremtidssikre produktionen, skriver Danish Crown.

Danish Crown vil i det kommende år investere omkring to milliarder i blandt andet automatisering.

Det oplyser slagterigiganten i en pressemeddelelse.

løbet af det nye år udvides og opgraderes det såkaldte palleteringsområde på Danish Crowns slagteri i Horsens med en investering i et nyt robotanlæg på et stort tocifret millionbeløb.

- Det er helt centralt, at vi investerer målrettet i vores produktionsfaciliteter gennem fortsat automatisering. Det er vejen til at give både arbejdsmiljøet og vores konkurrenceevne et løft, hvilket igen er vejen til at sikre arbejdspladserne. Så selv om det er et enormt stort beløb, vi investerer, så giver det på alle måder mening, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

En anden stor investering sker i Tyskland, hvor kapaciteten til produktion af skinke til pizzaer på fabrikken i Dinklage skal udvides. Danish Crown har gennem de seneste år erobret markedsandele på det europæiske marked for pizza toppings med især pepperoni, og nu skal kapaciteten og udvalget løftes.

- Toppings er et af de markeder, som er i god vækst i Danish Crown Foods, hvor især Danish Crown Toppings i Thorning hvert år producerer mange tons pepperoni til pizzaindustrien. Nu udbygger vi vores repertoire med nye linjer i Dinklage, hvor vi kan lave færdigkogte skinkeprodukter i flere formater, så vi kan stå endnu stærkere ud mod kunderne. Med det nye produktionsanlæg skal vi via Danish Crown Toppings' salgskanaler øge vores markedsandele på topping-markedet også i skinke-kategorien med et næsten fuldautomatisk og meget moderne setup, siger CEO Kasper Lenbroch fra Danish Crown Foods.

Danish Crowns samlede investeringsbudget stiger fra 1,6 mia. kroner sidste år til omkring to milliarder kroner i det kommende år. Investeringer sker bredt på tværs af koncernens forretningsområder. Danish Crown Pork står for den klart største del af omsætning og har de også de største investeringsplaner.

Ud over investeringen i udvidelsen af palleteringsanlægget i Horsens vil der ske store investeringer i Blans og Ringsted i det kommende år. I Blans skal omklædnings- og kontorfaciliteterne udvides og moderniseres og så skal slagteriet have nyt udstyr i opskæringsafdelingen, mens der i Ringsted investeres i et anlæg til produktion af et specielt hakkekødsprodukt til det japanske marked.

- I Blans har vi over de seneste fem år løbende udvidet medarbejderstaben. Derfor skal vi omklædningsfaciliteterne have et løft. I Ringsted investerer vi i et nyt anlæg, der udelukkende skal producere til japanske kunder. Det giver samtidig 30-40 nye arbejdspladser, fordi vi ud over mandskabet til at betjene anlægget også skal have flere folk i udbeningsafdelingen for at have tilstrækkeligt med råvarer til produktionen, forklarer Søren F. Eriksen, der er CEO i Danish Crown Pork.

Danish Crown investerer derudover et trecifret millionbeløb i projekter, der skal bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe koncernens klimaaftryk og miljøpåvirkning i bred forstand.

- Vi kommer til at lave en række forbedringer, som eksempelvis nedbringer vores forbrug af vand og energi. I jagten på at sikre os positionen som verdens mest bæredygtige producent af fødevarer i vores branche vil det være en retning, som vi kommer til at forfølge benhårdt i de kommende år, siger Jais Valeur.

Danish Crowns målsætning er at halvere koncernens klimaaftryk inden 2030 og visionen er at være klimaneutral i 2050.