I Slagelse Kommune er landmænd blevet pålagt ikke at bruge pesticider, fordi kommunen vurderer, at grundvandet skal beskyttes ekstra. Samme grundvand bliver brugt til at fortynde spildevand fra olieindustrien, der hælder spildevand ud i Storebælt.

I starten af november modtog en række landmænd i området omkring Skælskør et brev fra Slagelse Kommune, hvor det fremgår, at de driver landbrug i et område, hvor grundvandet skal have en særlig beskyttelse gennem BNBO eller en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, skriver Landboforeningen Gefion i en pressemeddelelse.

I de områder kan landmændene se ind i en fremtid, hvor de ikke må bruge pesticider eller dyrke jorden.

- Vi står i den absurde situation, at landbruget ikke må bruge pesticider, der er fuldt lovlige og godkendt af Miljøstyrelsen fordi grundvandet skal beskyttes - og samtidig bruger firmaet RGS det grundvand, der skal beskyttes ekstra mod pesticider, til at fortynde forurenet vand fra olieindustrien, inden det lukkes ud i Storebælt. Det er jo nærmest at gøre grin med folk, siger Jens Henrik Madsen, der er bestyrelsesmedlem i Landboforeningen Gefion.

Forsigtighedsprincip

Det område, som Slagelse Kommune vil forbyde brug af pesticider i, er meget større end det, staten anbefaler. Det er udtryk for et forsigtighedsprincip, der ganske enkelt ikke giver nogen mening. Hverken fagligt eller i forhold til det faktum, at grundvandet fra området bruges til at fortynde spildevand fra industrien.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Sagen om fortynding af spildevand fra den norske olieindustri har tidligere været beskrevet i flere medier. Og Landboforeningen Gefion er i dialog med de lokale kræfter, der gennem en årrække har stillet spørgsmålstegn ved, at fortyndet spildevand ledes ud i vandmiljøet, skriver Gefion.

I Landboforeningen er dybt frustreret over den absurde situation, som tilsyneladende også kan handle om en potentiel forurening af vandmiljøet.

- Landbruget i området omkring Skælskør er også blevet pålagt at begrænse brugen af kvælstof til markerne, fordi det kan skade vandmiljøet i blandt andet Storebælt. Og samtidig hører vi andre aktører og medier fortælle, at RGS - med myndighedernes tilladelse - lukker fortyndet spildevand ud i havet. Og fiskere og andre i lokalområdet beretter, hvordan fiskene gennem en årrække er forsvundet fra havet, fortæller Harald Palmvang, der er bestyrelsesmedlem i Gefion og som, sammen med sin kollega efterlyser klarhed over, om der er tale om forurening af havmiljøet. For hvis det er tilfældet, vil en reduktion af kvælstof fra landet ingen virkning have.

-Hvorfor bruger Slagelse Kommune ikke pengene på at finde ud af, hvorfor der ikke er fisk i havet omkring Skælskør? Et rigt fiskeliv er netop et af målene i vandplanerne, men hvis fortyndet spildevand er en af årsagerne til, at der ikke er fisk, så nytter det jo ingen ting, at landbruget reducerer brugen af kvælstof, siger Harald Palmvang og fortæller, at fiskerne i området peger på RGS som en mulig årsag.

Landboforeningen Gefion vil nu undersøge sagen nærmere i samarbejde med lokale aktører.