Miljøminister Lea Wermelin kritiserer, at Miljøstyrelsen ikke havde styr på reglerne og udstedte forkerte dispensationer.

I en periode på syv år har Miljøstyrelsen udstedt dispensationer til vandværker, som var i strid med EU-lovgivning.

Miljøminister Lea Wermelin krævede en redegørelse, og efter den er kommet, kritiserer hun nu styrelsen.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

- Vandet fra vores vandhaner skal vi trygt kunne drikke, og det kræver tillid til, at vores høje krav til beskyttelsen af drikkevandet bliver overholdt. Derfor er det dybt uacceptabelt, at Miljøstyrelsen på flere punkter ikke har styr på forvaltningen. Det har jeg bedt min Departementschef om at påtale over for Miljøstyrelsens direktør, siger miljøminister Lea Wermelin.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der vil nu blive rettet en formel henvendelse til Miljøstyrelsens direktør, hvori behovet for øjeblikkelig genopretning af det aktuelle område samt en generel forvaltningsgennemgang understreges. I samme forbindelse henstilles til Miljøstyrelsen om at tage stilling til eventuelle ansættelsesretslige tiltag, da ansvaret for dette ligger i styrelsen.

Der iværksættes også en tilbundsgående, ekstern undersøgelse af Miljøstyrelsens forvaltning af drikkevandsområdet. Kammeradvokaten vil forestå undersøgelsen, der forventes afsluttet i 2021.

- Der skal ryddes op i forvaltning. Jeg vil derfor indkalde direktøren for Miljøstyrelsen til et møde, så det sikres, at styrelsens forvaltning ikke endnu engang bliver udsat for kritik. Det må simpelthen stoppe. Jeg vil samtidigt igangsætte en ekstern undersøgelse af hele drikkevandsområdet, hvor Kammeradvokaten vil stå for at undersøge forvaltningen af området. Vi må og skal have styr på drikkevandsområdet - både i forhold til Miljøstyrelsens forvaltning og i forhold til implementeringen af EU-reglerne på området, så vi kan få genoprettet tilliden, siger miljøminister Lea Wermelin.