Commoditrader vil sælge CO2-certifikater for landmænd. På den måde kan landmænd få økonomisk støtte til en bæredygtig omlægning.

Commoditrader indfører et nyt initiativ, Commodicarbon, som skal gøre landbruget mere klimavenligt.

Det oplyser Commoditrader i en pressemeddelelse.

Helt konkret vil Commodicarbon gøre det muligt for landmænd, sammen med deres planteavlsrådgivere at kunne planlægge en hel eller delvis omlægning til carbon farming- det indebærer blandt andet pløjefri dyrkning.

Herigennem vil den enkelte landmands reduktion af drivhusgasudledning og lagring af kulstof i jorden kunne certificeres. De udstedte certifikater vil blive solgt til virksomheder med ambitiøse klimamål, og som landmand vil man derigennem få en finansiel støtte til en mere klimavenlig produktion

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Initiativet forventes at kunne øge planteavlerens gennemsnitslige årlige dækningsbidrag med 30-70 procent, mener Commoditrader.

- Klimadebatten raser i det danske land, og både indenfor forskningen og på politisk plan blæser vindene i højere grad end nogensinde før med Conservation Agriculture. Dyrkningsformen er en nøgle til en væsentlig reduktion i udledningen af drivhusgasser, og det estimeres, at en total omlægning af alt europæisk landbrug kan skabe en 11-23 procent reduktion af niveauet af drivhusgasser i atmosfæren, siger Ida Boesen fra Commoditrader.

- Hver hektar landbrugsjord har i gennemsnit et potentiale på tre til syv ton CO2. En dansk landmand med 100 hektar kan med andre ord optage og lagre 25 danskeres klimaaftryk - hvert år, i 15-20 år. Landbruget har altså muligheden for at gøre en kæmpe forskel i klimakampen, og samtidigt få økonomisk opbakning til selve omlægningen, siger Ida Boesen.

Ideen stammer fra USA

Inspirationen til initiativet kommer fra USA, hvor man ser en stor tilknytning til Conservation Agriculture samt en aktiv handel med carbon certifikater fra de lokale landbrug. Den store fordel i certifikater som disse er den direkte sporbarhed og dermed den store troværdighed i et handelsperspektiv. Det er med en digital tilgang yderligere muligt at påvise koordinatpræcision på markniveau - og det er interessant for certifikatkøbere.

- Interessen i CO2-certifikater fra landbruget er på globalt plan steget markant i løbet af de seneste år, hvorfor vi forventer en minimumspris på 110 kr. pr. ton CO2 i den første periode. Markedet udvikler sig dog konstant, og vi forventer faktisk på sigt, at værdien for landmanden kan blive endnu højere, siger Ida Boesen.

Man kan altså betragte carbon-certifikater lidt som en ekstra afgrøde, som høstes i slutningen af vækstsæsonen, og ligesom med almindelige afgrøder, høster man, som man sår.