Danske Minkavlere kritiserer, at tidligere smittede, men nu raske mink skal aflives.

Danske Minkavlere kritiserer nu, at mink, der har været smittede, men siden er erklæret raske, skal aflives.

Det sker i et Facebook-opslag på Danske Minkavleres Facebook-side.

Her henvises der til Frank Andersens mink, som i august fik Covid-19 og i oktober blev testet raske. Minkene har dannet antistoffer, men myndighederne er gået i gang med procedurerne for aflivningen. Søndag mødte politiet op, så minkene kunne tælles. Aflivningen blev dog sat midlertidigt på pause, skriver Danske Minkavlere.

- Jeg synes, det er forkert, at helt raske mink, som ikke har sygdommen, men derimod antistoffer imod den, skal slås ihjel. Det oplever vi stor forståelse for hos Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, veterinæreksperter, politikere og befolkningen, men der mangler grønt lys fra sundhedsmyndighederne. Vi har stor forståelse for, at sundhedsmyndighederne har meget travlt, og at mink sikkert for dem er perifert, men for os er det vores levebrød. Hele vores liv er på spil. Fra den veterinærfaglige viden ved vi, at Frank Andersens mink ikke udgør nogen smitterisiko, og masser af de først ramte farme i Nordjylland er i samme situation. Hvorfor skal de dyr slås ihjel? Det har ingen effekt for folkesundheden at slå tidligere syge og nu raske dyr ihjel. Og vi har brug for avlsdyr for at kunne videreføre pelsbranchen, den bedste mulighed er Nordjylland, siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Op imod 40 minkbesætninger vil ifølge Danske Minkavlere med stor sandsynlighed kunne fritestes, men Fødevarestyrelsen har sat fritestningen i stå.

Ifølge Danske Minkavlere har fødevareminister Mogens Jensen lovet at ville genoptage fritestning af de første farme, præcis som det er sket i Frank Andersens tilfælde.

- Regeringen gør, hvad den kan for at holde Danmark i gang med stramme restriktioner, som dog giver mulighed for, at erhvervslivet kan fungere. Men i forhold til vores erhverv har sundhedsmyndighederne forstærket forsigtighedsregimet så meget, at vi langsomt, men sikkert ser på, at hele erhvervet bliver aflivet. Det er en kæmpetrussel mod vores eksistens. Jeg vil gerne appellere til, at sundhedsmyndighederne nu hurtigt tager stilling til vores fremtidsmuligheder, og at de tager de veterinærfaglige eksperter med, som har erfaring med sygdomsbekæmpelse i husdyrbesætninger. Vi har også fra erhvervets side bedt om et møde, og jeg er klar til at rydde kalenderen, siger Tage Pedersen.