Landbrug og Fødevarer og landmand får ret i sag mod Aalborg Kommune om tilladelse til at sprøjte og bruge gødning.

Aalborg Kommune havde ikke hjemmel til at påbyde landmand Simon Christiansen ikke at bruge gødning og sprøjtemidler på sin bedrift i Langholt. Kommunen havde ikke godtgjort, at forbuddet er nødvendigt.

Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet besluttet i en afgørelse, der ikke blot hjemviser sagen til kommunen. Nævnet ophæver forbuddet i sin helhed.

Det skriver Landbrug og Fødevarer i en pressemeddelelse.

Kommunen udstedte påbuddet tilbage i 2017 med henvisning til Miljøbeskyttelseslovens §26a, da den vurderede, at der blandt andet var stigende nitratproblemer ved det nærliggende Horsens-Langholt Vandværk.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Agri Nord og siden Landbrug & Fødevarer ved advokat Håkun Djurhuus har klaget på vegne af Simon Christiansen. I klagen afvises det, at der er risiko for fare for forurening af drikkevandsinteresserne. Det er et afgørende kriterie både fagligt og juridisk for, at kommunen kan udstede et vidtgående påbud.

Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er fastslår, at der ikke på baggrund af en indsatsplan kan fastsættes krav om nitratudvaskning, der er lavere end grænseværdien på 50 mg/l.

Afgørelsen vækker stor tilfredshed hos Landbrug & Fødevarers chefjurist Charlotte Bigum Lynæs.

-Vi har hele tiden påpeget, at kommunerne har bevisbyrden for, at et forbud er nødvendigt og ikke bare hensigtsmæssigt. Et forbud er så indgribende for en landmand, at vidensgrundlaget skal være præcist og anvendeligt i den konkrete sag. Det er ikke tilfældet i Simon Christiansens sag; for så vidt heller ikke i andre sager, som vi har bragt videre til domstolene, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Hun vurderer, at afgørelsen vil bidrage til øget fokus på de kommunale påbuds lovlighed.

- Jeg er meget tilfredshed med, at klagenævnets afgørelse er så klar. Der er nu lagt en nedre grænse for kommunernes tilgang til at bruge § 26 a til at udstede påbud. Det er særdeles positivt. For landmændene er denne afgørelse et stort skridt i den rigtige retning, siger Charlotte Bigum Lynæs.

I Langholt er Simon Christiansen meget glad for afgørelsen:

- Jeg har hele tiden sagt, at alle med indsigt i sagen kunne se, at kommunen ikke havde ret til at forbyde mig at behandle min jord, men derfor er det jo desværre ikke sikkert, at afgørelsen var gået min vej. Det er en meget stor lettelse, og kan forhåbentlig være med til at andre landmænd ikke kommer i samme situation.

Han retter en særlig tak til landboretkonsulent Hans Ole Kristensen i Agri Nord.

- Jeg kan ikke rose Hans Ole nok for den hjælp, som jeg har fået fra ham i forløbet. Det har været fantastisk. Og fremragende at vi, også med indsatsen fra Landbrug & Fødevarer, kunne nå i mål med en helt klokkeklar sejr, siger Simon Christiansen.