Landbrug og Fødevarer afviser klimaafgifter, som vil skade fødevarebranchen.

Ifølge Formandskabet for Det økonomiske Råd vil genopretningen af den danske økonomi efter corona-nedlukningen ske forholdsvis hurtigt.

Det er Landbrug og Fødevarer dog uenig i, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

-Mens nedlukningen af dansk økonomi især har ramt servicesektoren i de store byer, så rammer en eksportkrise i højere grad produktionsvirksomhederne. Eksportvirksomheder ligger i høj grad uden for byerne. Vi frygter, at en eksportkrise kan gå særligt hårdt ud over de danske landdistrikter. Det er vigtigt, at regeringen sikrer eksporterhvervene de bedst mulige vilkår i denne situation, siger Martin Merrild, formand for Landbrug og Fødevarer.

Samtidig advarer Landbrug og Fødevarer mod klimaafgifter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

-I Landbrug & Fødevarer er vi meget optaget af arbejdet med klimaudfordringen og har vores vision om et dansk klima-neutralt fødevareerhverv i 2050. Vi vil bidrage til opfyldelse klimalovens mål om en 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030, men det er vigtigt med et samlet reduktionsmål og ikke specifikke sektormål. I forbindelse med Partnerskabet for fødevare- og landbrugssektoren har vi fremlagt en række forslag, der kan reducere Fødevare- og landbrugssektorens CO2e emissioner med 62 pct. i 2030 samtidigt med, at vi fastholder den danske landbrugs- og fødevareproduktion, siger Martin Merrild.

-En generel drivhusafgift vil få markante konsekvenser for fødevareerhvervets konkurrenceevne. Selv med et markant bundfradrag, vil en klimaafgift føre til et markant fald i den animalske produktion til skade for eksport, og beskæftigelse uden for de større danske byer. Produktion vil i stedet blive overtaget af vores udenlandske konkurrenter og det hjælper ikke klimaet, siger Martin Merrild.