Afgørelsen betyder, at Danmark kan opretholde lavere grænser for cadmium i gødning end i resten af EU.

Danmark har fået medhold i miljøgarantisag i EU og kan fastholde strenge miljøkrav til gødning.

EU har slået fast, at danske regler for brug af cadmium i handelsgødning ikke skal lempes.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Miljøgarantien tillader EU's medlemslande at beholde eller indføre nationale regler på visse områder trods EU-regler om harmonisering.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Miljøminister Lea Wermelin påberåbte sig miljøgarantien over for EU for netop at sikre sig, at de stramme danske grænser for cadmiumindhold i gødning kan opretholdes, når EU i 2022 indfører nye fælles grænseværdier på området.

- Jeg var ikke i tvivl om, at vi skulle tage kampen op for at bevare vores stramme danske regler her. Cadmium er giftigt for miljøet og kan give alvorlige skader hos mennesker. Danskerne skal derfor udsættes for så lidt cadmium som muligt, og jeg er glad for, at vi lykkedes med at vinde sagen, siger miljøminister Lea Wermelin.

Grænseværdien for cadmium i EU bliver på 60 mg per kilo fosfat for gødning med mere end 2,2 procent fosforindhold og træder i kraft i 2022. Siden 1989 har Danmark haft sin egen grænseværdi for gødning med end 1 procent fosfor. Med afgørelsen af miljøgarantien har Danmark fået ret til at beholde en lavere grænseværdi på 48 mg cadmium per kg fosfat for gødninger med mere end 2,2 procent fosfor.

- Danskere får mindre cadmium fra fødevarerne end gennemsnittet i EU, blandt andet takket være de skrappe danske regler for cadmium i gødning og den langsigtede danske indsats. Afgørelsen af miljøgarantisagen sikrer, at vi fortsat kan beskytte miljø og mennesker mod de skadelige effekter af cadmium. Det er en vigtig sejr, siger Lea Wermelin.