På dette års alternative svinekongres: Viden på tværs 2020 vil møde de danske svineproducenter med både ros og ris.

På Fagligt Nyt for rådgivere og dyrlæger, der løb af stablen sidst i september, forudså sektordirektør Christian Fink Hansen, at der vil komme øget fokus på antibiotikaforbrug og dødelighed i det kommende år. Det afspejles også i mange af de faglige emner der er på menuen til Viden på tværs 2020, der løber af stablen tirsdag den 20. oktober.

- Foderudnyttelsen i dansk svineproduktion er høj. I har flyttet produktiviteten 100 gram ekstra på daglig tilvækst og leveret en foderudnyttelse der er forbedret med tæt på 0,2 de sidste 10 år. Og samtidig har I evnet at reducere medicinforbruget markant. Men det sidste halve år er det gået den forkerte vej, udtalte Christian Fink Hansen.

Forbruget af antibiotika driller

Det sidste halve år fra januar til juni 2020 viser tallene for antibiotikaforbrug og forbruget af medicinsk zink, at forbruget er steget, i forhold til forbruget samme periode i 2019.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Antibiotikaforbruget driller. Der er sket en stigning i forbruget af antibiotika med syv procent, ligeledes er der også sket en stigning i anvendelsen af medicinsk zink. Årsagen er positiv, vi producerer flere grise i Danmark, men vi må forvente en reaktion politisk, meddelte Christian Fink Hansen. Han viste at hvis politikerne piller ved gul-kort-ordningen, så grænsen før et gult kort gives sænkes, så vil antallet af gule kort stige eksponentielt.

- Vi arbejder på at præsentere en anden løsning, sagde Christian Fink Hansen og viste at en stor del af problemet skyldes for dårlige medicinregistreringer. Der registreres simpelthen ikke nok, og skemaerne er mangelfulde og ikke entydige. Vi vil lave skemaer som vi bliver nødt til at presse svineproducenterne til at bruge via Danish-ordningen, meddelte Christian Fink Hansen.