Både miljøministeren og fødevareministeren får hug for fredagens udmeldinger om henholdsvis ensidig grundvands-overvågning og nye kvælstofkrav til landbruget.

En skidt fredag for dansk landbrug.

Sådan betegner Bæredygtigt Landbrugs direktør Hans Aarestrup den 25. september - efter at først miljøminister Lea Wermelin har meldt ud, at man fortsat kun screener grundvandet for landbrugets planteværnsmidler, og fødevareminister Mogens Jensen efterfølgende har varslet, at kvælstofkravene mod landmændene fra indeværende år fastholdes i år 2021.

- Det virker, som om regeringens ministre gang på gang totalt ignorerer fakta fra virkelighedens verden og kører videre i den samme rille - uden at miljøet vel at mærke har gavn af det, lyder det fra Hans Aarestrup.

Om miljøministerens såkaldte oprustning af grundvands-overvågningen siger direktøren:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi er bestemt tilhængere af, at man overvåger grundvandet, og vi tager skarpt afstand fra de brodne kar i landbruget, som måtte have importeret ulovlige midler. Men det er helt uforståeligt, at man ikke i dén screening, ministeren lægger op til, medtager byernes og industriens udledninger, generations-forureninger, punktkilder som lossepladser og ikke mindst de naturligt forekommende giftstoffer, der netop har været så stor fokus på.

Om fødevareministerens fastholdelse af kravet om en reduktion på 3.500 tons kvælstof fra landbruget også i 2021 siger Hans Aarestrup:

- Hvor mange gange skal eksperter forklare politikere og embedsmænd, at tiltag på dyrkningsfladen har en uendelig lille indflydelse på udledningerne? Nu har man lavet alle mulige krumspring de seneste mange år, uden at man har kunnet påvirke noget som helst. I øvrigt burde vinterafgrøder i det mindste tælle lige så meget i regnskabet som efterafgrøder. Kvælstof-udledningerne fra landbruget har ligget fuldstændigt konstant - hvorfor vil Mogens Jensen betale for de årlige Novana-rapporter om vandmiljøets tilstand, hvis han ikke læser dem?, spørger Bæredygtigt Landbrugs direktør - som nu igen vil tage begge sager op politisk.