De danske dyretransportører oplever en eskalering i antallet af domme i forbindelse med transport af især slagtedyr, og fra chaufførernes advokat Jacob Forman lyder det, at fødevareminister Mogens Jensen er løbet fra et løfte om, at ansvaret for dyrenes ve og vel skulle væk fra transportørerne.

Den 23. september skrev Fødevareminister Mogens Jensen (S) i byavisen Politiken, at det er en myte, at der er en kløft imellem Socialdemokratiet og landbruget, men netop et af bindeleddene imellem land og by, de chauffører, der hver dag kører levende dyr fra gårdene til forarbejdning på slagterierne, har nu fået nok af ministerens tomme løfter.

"Nu er det nok, vi finder os ikke i mere". Så kontant lyder beskeden fra 111 chauffører, der den 23. september var samlet i Kolding for at diskutere, hvordan branchen skal komme videre fra en situation, hvor chauffører stadig oftere bliver politianmeldt for manglende ansvar for dyrene i bilerne, og samtidig mener de, at "Regel-Danmark" har gjort det umuligt for vognmændene at få en fair rettergang.

Det er nok så alvorligt, at alle dem der kører slagtedyr og grise til eksportstalde, vi er klar til at sætte bilerne og sige; nu er nok, nok. Vi kan ikke mere.

Torben Grønhøj Jensen, talsmand for chaufførerne af levende dyr

- Man forlanger af de pågældende chauffører, at de skal opdage en lang række sygdomme under den her drivning ind i transportvognen, og det er helt forkert, at det ansvar ligger på chaufføren, fortæller advokat Jacob Forman til Maskinbladet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Når dyr drives fra udleveringsrum og op i lastvognen skal chaufføren på den meget korte vej kigge efter om dyrene har brok, om de har halebid, om de har bylder, om de har halthed eller andre sygdomme, og ifølge advokaten er det umuligt at undgå, at der ikke somme tider slipper dyr med, der for eksempel har en halthed eller for eksempel har en brok under bugen, da disse symptomer ikke umiddelbart kan ses, når dyrene drives frem i flok efter myndighedernes forskrifter.

Klar til at sætte bilerne

Bøderne, som følger af politianmeldelserne, løber hurtigt op i 10.000 kroner til chaufføren og 60.000 til transportvirksomheden, hvis der kommer bare ét dyr med, som har en sygdom, som myndighederne mener, chaufførerne burde have opdaget. Fra transportørernes side oplever man stadig oftere, at chaufførerne dømmes i retten, fortæller Kirsten Søndergaard fra Vognmandsfirmaet Bendt Søndergaard, hvis 37 chauffører årligt leverer i omegnen af 2,3 millioner grise fra landmændene til Danish Crowns slagterier.

- Chaufførerne får en bøde på 5-10-15 eller helt op til 20000 kroner, og det er de megatrætte af, alle de her chauffører, fortæller Kirsten Søndergaard frustreret, og derfor var Vognmandsfirmaet Bendt Søndergaards chauffører repræsenteret sidste lørdag på mødet i Kolding for at diskutere problemet. På mødet blev man enige om at give politikerne fire uger til at finde en løsning.

- Vi vil have ansvaret flyttet væk fra vores skuldre - og så må dyrlæger og landmændene tage ansvaret, lyder det fra Kirsten Søndergaard, og hvis ikke der sker noget meget snart, så truer chaufførerne ifølge pressemeddelelsen med at slippe rattet og søge andre græsgange, og det bekræftes af talsmand for chaufførerne, Torben Grønhøj Jensen fra NV Randers.

- Det er nok så alvorligt, at alle dem der kører slagtedyr og grise til eksportstalde, vi er klar til at sætte bilerne og sige; nu er nok, nok. Vi kan ikke mere, fortæller Torben Grønhøj Jensen og uddyber, at chaufførerne oplever et stærkt psykisk pres, når politiet ringer dem op med sager, der i nogle tilfælde er op til halvanden år gamle.

Minister løb fra løfte

Kirsten Søndergaard fra Vognmandsfirmaet Bendt Søndergaard var så sent som tirsdag i denne uge selv i retten i Thisted på grund af en gris, der havde fået to slagmærker tilbage i 2016. Her var chaufføren tiltalt for at have forvoldt skaden, men vognmanden argumenterede i retten for, at det ikke kunne være skader, som chaufføren stod bag.

- Det er i hvert fald ikke chaufføren, der har gjort det. Vi har et drivbræt og vi har en grise-dasker, og de kan slet ikke lave de her mærker, men stadigvæk bliver vi trukket i retten, fortæller Kirsten Søndergaard, og hun oplever, at det er problem, der er eskaleret voldsomt de senere år.

Sagen i Thisted er én ud af 10-15 sager vognmandsfirmaet har haft det seneste år, og når dommen bliver afsagt om en uges tid, forventer hun, som det oftest sker, at blive dømt. Det er nemlig meget længe siden, at hun som transportør har oplevet at vinde en sag i retten.

- Vi taber dem på livet løs. Mogens Jensen har lovet de her chauffører, at ansvaret bliver taget fra dem - men det er ikke det, der sker, siger Kirsten Søndergaard, som for at føje spot til skade oplever, at bødetaksten bliver hævet hver gang, der er en sag.

Ministerbrev til chaufførerne

Og når Kirsten Søndergaard fortæller til Maskinbladet, at Fødevareminister Mogens Jensen (S) har lovet at fjerne inspektionsansvaret fra transportørernes skuldre, så er der noget om snakken.

I et brev til 10 organisationer, underskrevet af Mogens Jensen den 2. december 2019, kan man læse, at praksis ifølge ministeren nu er ændret for at komme chaufførernes frustrationer til livs:

"Jeg er helt enig i jeres ønske om at fastholde danske chauffører i branchen, og ændringen af Fødevarestyrelsens sanktionspraksis kan bidrage til dette. Det har derfor også for mig været vigtigt, at praksisændringen er forankret i den nye dyreværnslov.

Der var imidlertid tvivl om de oprindelige lovbemærkninger om den ændrede sanktionspraksis var i overensstemmelse med transportforordningen. I samarbejde med Justitsministeriet har vi derfor justeret lovbemærkningerne, så der ikke længere er tvivl om, at de respekterer EU-reglerne, og at det uændret er anklagemyndigheden, der beslutter om og mod hvem, der i givet fald skal rejses tiltale.

Ændringerne har ingen konsekvenser for den praktiske gennemførelse af den aftalte præcisering af Fødevarestyrelsens sanktionspraksis."

Men at Mogens Jensen skulle have løftet byrden fra chaufførernes lad, er advokat Jacob Forman uenig i.

- Der er en svinestreg af dimensioner, kan jeg godt sige dig, i det her, fortæller Jacob Forman og forklarer, at i forbindelse med tilblivelsen af den nye dyreværnslov havde der været en dialog med ministeren, hvor chaufførerne fik at vide, at nu ville tingene blive ændret til det bedre for branchen.

- Vi havde et brev fra Mogens Jensen, hvori der stod, at nu havde man ændret tingene - der havde godt nok været lidt problemer med EU - men det havde man løst, og nu skulle de her sager ikke mere gennemføres over for chaufførerne. Realiteten var bare det stik modsatte, lyder det fra advokaten.

- Samtidig med at Mogens Jensen havde sagt til chaufførerne: vi har løst det her problem, så gjorde han det stik modsatte. Han fjernede den sætning i lovkommentaren, som ville have givet de her chauffører et retskrav på at de her sager ikke skulle gennemføres.

Ændret praksis

Ifølge Jacob Forman har det han kalder "Regel-Danmark" besluttet sig for, at de her sager skal ikke kunne vindes i retten, for i 2017 skete der en markant ændring af praksis. For tre år siden vandt advokaten således en stor del af de her sager, fordi chaufføren havde fulgt handlenormen på området, men ikke længere.

- De sager kan man ikke vinde nu. Der har været en eller anden form for kommunikation imellem anklagemyndighed og domstole, sådan at de kan ikke vindes mere. Den seneste retspraksis viser med al tydelighed, at de kan ikke vindes mere, fortæller Jacob Forman, som mener chaufførerne er endt i en blindgyde.

- Det er en fortvivlet situation, de her chauffører står i - vi kan ikke hjælpe dem sagsmæssigt, og sagerne vælter ned over hovederne på dem. Der er en tonedøvhed over for et helt fag, der pukler og slider som gale, og hvad får de af tak? De får den tak, at de i tide og utide bliver slæbt i retten med de her helt vanvittige sager, fortæller Jacob Forman.

Hos Vognmandsfirmaet Bendt Søndergaard er Kirsten Søndergaard enig i den vurdering.

- Det er frygteligt; det tager livet af os, og det er også derfor chaufførerne er begyndt at råbe op, siger Kirsten Søndergaard til Maskinbladet.

Maskinbladet er i besiddelse af en kopi af brevet sendt fra Fødevareminister Mogens Jensen til chaufførerne fra den 2. december 2019.