I disse timer afholder Seges Fagligt Nyt 2020, hvor rådgivere, dyrlæger og nogle svineproducenter bliver opdateret på alt den nye indenfor svinebrug.

Arrangementet gennemføres som et fysisk arrangement i Billund, og der ikke mulighed for livestreamning, derfor er Hyo på pletten med mundbind og pc for at fange faglige tips til alle jer der ikke har mulighed for at deltage.

Sektordirektør Christian Fink Hansen bød velkommen til mødet og startede med at rose svineproducenterne for at have flyttet sig på produktiviteten.

- Foderudnyttelsen i dansk svineproduktion er høj. I har flyttet produktiviteten 100 gram ekstra på daglig tilvækst og leveret en foderudnyttelse der er forbedret med tæt på 0,2 de sidste 10 år. Og samtidig har I evnet at reducere medicinforbruget markant, udtalte Christian Fink Hansen.

Forbruget af antibiotika driller

Det sidste halve år fra januar til juni 2020 viser tallene for antibiotikaforbrug og forbruget af medicinsk zink er steget, i forhold til forbruget samme periode i 2019.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Antibiotikaforbruget driller. Der er sket en stigning i forbruget af antibiotika med syv procent, ligeledes er der også sket en stigning i anvendelsen af medicinsk zink. Årsagen er positiv, vi producerer flere grise i Danmark, men vi må forvente en reaktion politisk, meddelte Christian Fink Hansen. Han viste at hvis politikerne piller ved gul-kort-ordningen, så grænsen før et gult kort gives sænkes, så vil antallet af gule kort stige eksponentielt.

- Vi arbejder på at præsentere en anden løsning, sagde Christian Fink Hansen og viste at en stor del af problemet skyldes for dårlige medicinregistreringer. Der registreres simpelthen ikke nok, og skemaerne er mangelfulde og ikke entydige. Vi vil lave skemaer som vi bliver nødt til at presse svineproducenterne til at bruge via Danish-ordningen, meddelte Christian Fink Hansen.

Kig på protein, smittetryk og rutiner

Et af de store temaer på Fagligt Nyt er branchens vej ud af fodring med medicinsk zink.

Konsulent fra Seges Svineproduktion Tina Sørensen har et indlæg på Fagligt Nyt, om hvordan smågrise skal fodres uden medicinsk zink. Seges har skruet et fravænnings-koncept sammen med mange af de erfaringer der er gjort allerede. Der er tre overskrifter for konceptet: Fodersammensætning, fodertildeling og smittepres. Fodringskonceptet er netop nu i afprøvning, og resultaterne ventes med spænding.

Hyo har talt med Tina Sørensen, og hun tror på at udfodrings-metoden får stor betydning for om fravænningskonceptet giver gode resultater i besætninger der har udfaset medicinsk zink. Desuden slår hun på at proteinindholdet skal ned, og at rengøring, desinfektion, temperatur-tjek og hygiejne skal ind i faste rutiner.

Læs mere om Seges fravænningskoncept og Tina Sørensens anbefalinger i Hyo.

Hvis du vil fravænne uden medicinsk zink, skal der skrues på flere knapper

Se også:

Hvis du vil fravænne uden medicinsk zink, skal der skrues på flere knapper