Ny forening organiserer danske biomasseleverandører. Onsdag blev der holdt stiftende generalforsamling.

Fremover vil landbrugets biomasseleverandører være organiseret i foreningsform. Onsdag blev der holdt stiftende generalforsamling i foreningen, der driver aktiviteterne fra Sammenslutningen af Landbrugets Biomasseleverandører videre.

Den nye forening hedder Foreningen Danske Biomasseleverandører.

Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

- Vi har fået mange henvendelser om, at vores sag skal repræsenteres så stærkt som muligt og at vi skal favne bredt, og derfor valgte vi at stifte en forening, fortæller Erling Christensen, der blev foreningens første formand efter konstituering i bestyrelsen, der også tæller Martin Lambert Pedersen, Peter Høj og Kristian Korneliussen. Bestyrelsen har mulighed for at supplere sig med op til to ekstra medlemmer, og her indtræder Erik Engholm Poulsen, på den ene af disse pladser.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ambitionen for den nye forening, som repræsenterer 1000 landmænd som leverer til biogasanlæg, er klar. Der arbejdes for en fair afregning og anerkendelse, både for nuværende leverandører og nye kommende anlæg.

- Vores motto er: danske penge i danske lommer. Støtten skal gå til de mange, og vi skal have danske bæredygtige råvarer i danske biogasanlæg, siger Erling Christensen, som ser det som afgørende vigtigt, at landbruget selv tager teten på biomasseområdet. Både på den korte og den lange bane.

- Vi skal sikre, at indtægtspotentialet realiseres og at det ikke ender i udenlandske kapitalfonde, men hos danske primærproducenter. Det gælder nu og her i forhold til at få god rådgivning, så man kan få ordentlige aftaler på plads som leverandør, men også i forhold til de mange nye teknologier. Vi skal have ejerskab og indflydelse, og det skal vi også have vores stærke andelsselskaber med til at realisere, siger Erling Christensen.

L&F byder velkommen

Landbrug & Fødevarers viceformand Thor Gunnar Kofoed hilser den nye forening velkommen.

- Det er vigtigt, at biomasseleverandørerne organiserer sig, og får deres interesser som leverandør varetaget. Vores biomasser får uden tvivl en større værdi i fremtiden, når vi taler klima, og det er vigtigt, at man får lavet konstruktioner og aftaler, der sikrer landmændene den bedst mulige betaling for deres biomasse. Vi er selvfølgelig helt klar til at samarbejde om at realisere det, og vil aktivt bakke op, og give den faglige støtte, der er nødvendig., siger Thor Gunnar Kofoed.

Foreningen Danske Halmleverandører har valgt at melde sig i den nye forening, og formand for halmleverandørerne Erik Engholm Poulsen mener, det er afgørende, at der skabes et stærkt talerør for de danske leverandører.

- Halmleverandørerne støtter om Landbrugets Biomasseleverandører fordi det er vigtigt at vi på sigt får en samlet og stærk enhed på området. Det skal gerne være et lidt bedre forretningsområde for landbruget, end det har været indtil nu. Samtidigt er det vigtigt med stærkt sammenhold for at kunne løfte og udvikle de mange nye teknologier, der udvikles i disse år. Her skal vi også have vores stærke andelsvirksomheder aktiveret. Får vi det, så kan vi rykke noget, siger Erik Engholm Poulsen, som understreger, at det er vigtigt, at landbruget viser vilje og handlekraft i forhold til den grønne omstilling.

- Vi skal vise, at vi går helhjertet ind i arbejdet med den grønne omstilling, og det kan vi også bedre demonstrere, når vi for eksempel får etableret større og mere handlekraftige enheder. Det er også en af grundene til, at vi støtter op om den nye forening.