Det går for langsomt for kommunerne med at forbedre vandløb, og det får nu miljøminister Lea Wermelin til at bede kommunerne sætte farten op.

Det skal gå hurtigere med at få forbedret betingelserne for fisk, smådyr og planter. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

En aktuel status viser, at vandløbsindsatserne halter og ikke bliver gennemført i tilstrækkelig høj grad. Med det nuværende tempo tegner det til, at kun ca. 30 procent af målet i de gældende vandplaner, vil blive nået. Anden vandplanperiode udløber med udgangen af 2021.

Det har fået miljøminister Lea Wermelin (S) til at sende et brev ud til kommunerne, står der i pressemeddelelsen.

- Der er desværre alt for lang vej endnu, med at passe bedre på fisk, dyr og planter i vores vandløb. Derfor er det meget vigtigt, at kommunerne prioriterer opgaven. For de tiltag, der er sat i gang for at fremme vandløbsindsatserne, virker. Jeg er ikke i tvivl om at engagementet til at løfte opgaven er til stede i kommunerne, men der skal mere fart på arbejdet, siger miljøminister Lea Wermelin.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

For få søger om tilskud

Det er kommunerne, som har ansvaret for at gennemføre vandløbsindsatserne, og de har mulighed for at få støtte til naturprojekterne via en tilskudsordning.

- Pengene er afsat, så det er bare at komme i gang. Kommunerne har det lokale kendskab, ekspertisen og knowhow til at gennemføre de bedste projekter. Jeg håber, at vi i næste runde vil se en eksplosiv stigning i ansøgninger. Det gælder beskyttelsen af vores natur og miljø, siger Lea Wermelin.

I begyndelsen af 2020 blev der iværksat en handleplan for at få gang i vandløbsindsatsen. Og antallet af ansøgninger er sidenhen steget med 45 procent, hvilket svarer til ca. en fordobling af vandområder, sammenlignet med tidligere ansøgningsrunder.

I seneste runde er der søgt for 200 kilometer vandløb og fjernelse af 16 spærringer.