Et virkemiddelkatalog på 452 sider er udkommet fra universiteterne. Det erstatter det gamle katalog fra 2014.

På bestilling af Miljø- og Fødevareministeriet er der udarbejdet et nyt katalog over virkemidler, der kan reducere kvælstofbelastningen af vandmiljøet.

Det ny katalog, som erstatter det gamle fra 2014, indeholder beskrivelse af i alt 32 virkemidler på henholdsvis dyrkningsfladen og i forbindelse med dræn, lavbund eller i randzonen langs vandløb.

"Ud over kvælstofeffekten er der redegjort for effekter af virkemidlerne i forhold til fosfor, klima, natur og biodiversitet, skadegørere og pesticider samt budget- og velfærdsøkonomiske omkostninger," hedder det i redaktørernes beskrivelse af kataloget.

Produkt af universiteterne

Kataloget er lavet i et samarbejde mellem Aarhus og Københavns Universitet. I Aarhus er det institutterne Agroøkologi, Bioscience, Miljøvidenskab, Ingeniørvidenskab og Biologi. I København er det Fødevare- og Ressourceøkonomi samt Geovidenskab og Naturforvaltning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Afsenderen af den digre sag på i alt 452 sider er altså universiteterne alene og ikke det berørte erhverv eller branchen. Seges har deltaget i en følgegruppe og har afgivet kommentarer til udkast til rapporten, men har ikke været direkte fagligt involveret i udarbejdelsen af kataloget.

Seges skriver på Landbrugsinfo.dk, at rapporten må forventes at danne udgangspunkt for effektberegning af forskellige tiltag i den fremtidige kvælstofregulering.

Rapporten kan læses her.