Nyt lovkrav kan give økonomisk gevinst, skriver Sagro i pressemeddelelse.

Lovkrav er typisk ikke noget, landmænd ønsker mere af. Miljøteamet hos rådgivningsvirksomheden Sagro ser dog muligheder i det miljøledelsessystem, der snart bliver lovpligtigt.

Det skriver Sagro i en pressemeddelelse.

Alle husdyrbrug af en vis størrelse skal senest den 21. februar 2021 have udarbejdet et miljøledelsessystem. Det fremgår af det såkaldte IE-direktiv, der oprindeligt blev vedtaget i EU i 2010 for at regulere brugen af særligt forurenende stoffer fra større virksomheder.

- Miljøledelse handler om at nedsætte energiforbruget, spare ressourcer, sænke risikoen for miljøuheld og i øvrigt være opmærksom på, hvordan den daglige drift af landbruget kan have betydning for miljøet. Et godt gennemarbejdet og korrekt udnyttet miljøledelsessystem kan dermed både være til gavn for miljøet og det enkelte landbrug, forklarer Trine Riis Jeppesen, miljørådgiver hos Sagro Miljø, i pressemeddelelsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hun og kollegerne i miljøteamet er lige nu i gang med at rådgive de landmænd, der inden længe skal kunne dokumentere, at de via miljøledelsessystemet har kortlagt bedriftens miljøforhold, formuleret en miljøpolitik, fastsat miljømål og udarbejdet handlingsplaner.

Mere synlighed og færre tilsyn

- Miljøledelse er en fortløbende proces, der handler om at sætte sit miljøarbejde i system, så det bliver overskueligt for alle omkring bedriften - også kontrolmyndighederne. Det handler langt hen ad vejen om at få sat ord på alt det, det enkelte landbrug allerede gør, uddyber Trine Riis Jeppesen.

Hun fremhæver en bedre styring af energi- og råvareforbruget og færre miljøtilsyn som nogle af de fordele, landmændene kan opnå ved at arbejde systematisk med miljøledelse. Dertil kommer et forbedret samarbejde med myndighederne og større troværdighed over for kunderne.

- Det afgørende er, at landmanden selv kommer til at føle ejerskab over sit miljøledelsessystem og kan se ideen i at få et bedre overblik over arbejdsgangene på landbruget, vurderer miljørådgiveren fra Sagro.