Dagens afgrødekommentar fra Jyske Markets.

I hvedemarkedet så vi en dag med let divergerende retninger. Chicago-hveden der med afstand er den dyreste oprindelse på eksportmarkedet, indkasserede et nyt prisfald, mens møllehveden blev understøttet af den Egyptiske hvedetender, hvor den billigste (russiske) oprindelse, var 12$/ton højere end sidste gang.

Prisstigningen var formentligt årsagen til, at Egypten denne gang besluttede sig for at nøjes med én enkelt last, hvorimod de ved de foregående tenders har været ganske aggressive med adskillige skibslaster. Rapsfrøene holdte status quo primært på baggrund af palmeolien der lukkede i underkanten af 3% højere, og nu blot er et mulehår fra 3.000 MYR/ton.

I det europæiske majsmarked forlyder det at strammere forsyninger af ukrainsk majs give begyndende anledning til panderynker, da det kan give udfordringer for EU med at skaffe GMO-fri majs senere på sæsonen. Situationen vanskeliggøres ved, at Ukraine har solgt estimeret 3-4 mio. tons majs til Kina med levering primo 2021.

I Australien peger produktionsestimaterne for hvede i øjeblikket opad, med de højeste antal tilsåede arealer i 9 år. Foreløbig baserer udbytteestimaterne fra Abares og USDA sig på et gennemsnitligt produktionsår. Et forhold der er blevet trukket ned af de seneste 3 års produktion, som udbyttemæssigt var atypiske.

Læg dertil at vejrforholdene foreløbigt har været gunstige denne sæson, med nedbør over gennemsnittet. USDA har senest estimeret den australske hvedeproduktion til 26 mio. tons, men piler peger i øjeblikket i retning mod 2829 mio. tons, hvilket vil gøre omtrent 19 mio. tons tilgængelig for eksportmarkedet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I så fald vil den lavere europæiske hvedeproduktion til fulde blive kompenseret af stigningen i den russiske og australske produktion, sammenholdt med sidste år.

Kigger vi på de syv største globale hvedeeksportører, vil de råde over samme mængder som sidste år. Vi forventer forholdene med øgede mængder tilgængelig for eksportmarkedet fra den sydlige halvkugle, vil have en negativ indflydelse på prisniveauet hen i slutningen af kalenderåret/primo næste år.

I sojaskråmarkedet ser vi omvendt mere prispositiv på udsigterne. Trods et overordnet negativt marked i går, så lukkede sojaskrå som en af de få klædt i grønt. De brasilianske præmier på sojabønner er høje grundet en stram forsyningsbalance på ryggen af et heftigt eksportprogram, hvorfor verdensmarkedet inkl. Kina kigger mod USA.

Mens både sojabønner og sojaolie har oplevet prisstigninger, har udviklingen i skråen haltet i komplekset. AgResource har ud fra crushtal beregnet, at den amerikanske crush-industri solgte rekordstore mængder sojaskrå for en juli måned.

Det kan indikere, at vi ikke blot ser ind i en stigende amerikansk eksport af sojabønner, men også en stigende efterspørgsel og eksport af sojaskrå. På den korte bane afhænger retningen i sojamarkedet i høj grad af USDA's estimater i næste uges WASDErapport, hvor de amerikanske udbytte-estimater senest var sat til 53,3 bushels/acre.

Siden sidste måned er de amerikanske sojakonditioner faldet, og det vil være en stor overraskelse for markedet, hvis ikke udbytterne justeres ned. Som altid er der en vis usikkerhed forbundet med, hvornår USDA har sat skæringsdatoen for rapporten, og dermed hvor gamle dataene i WASDErapporten er.

Kina viste sig i går igen aktive i amerikansk soja, hvor USDA offentliggjorde 132.000 tons til Kina og 318.000 tons til ukendt destination, som også forventes at være Kina