Formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen skriver i dette debatindlæg om fejl i målinger, der bruges til beregning af, hvor meget kvælstof og fosfor, der udledes.

Debatindlæg: En sen fredag eftermiddag midt i august modtog Bæredygtigt Landbrug en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet om mulige fejl i data, der bruges til beregning af udledning af kvælstof og fosfor. Der var tale om nedbørsdata fra DMI - der dels måles dels beregnes.

Nu er det at måle nedbør jo ikke en raketvidenskab - så derfor undrede vi os i Bæredygtigt Landbrug højlydt over meddelelsen, men på den anden side er det jo vigtigt at erkende, når og hvis noget er forkert.

Når vi så efterfølgende har fået lidt mere information om fejlen øges vores undren gevaldigt. Ingen vil rigtig vedkende sig fejlen eller hvor i beregningskæden fejlen opstår.

GEUS og Århus Universitet bruger nemlig DMIs tal til de meget komplekse udregninger for udledninger. Det er ud fra disse beregninger politikerne regulerer landbrugserhvervet ned til mindste decimal.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Nu viser det sig så, at man har opdaget, at sammenhængen mellem den målte nedbør og den målte afstrømning, har ændret sig - på papiret. Faktisk er det anslået, at der med den samme nedbør nu kommer 20% mere afstrømning - og så er det man siger, at så er der nok noget, der slet ikke passer.

Og hvad hvis det er afstrømningstallet, der ikke passer? 20 % ændring i afstrømning - giver jo 8000 tons mindre eller mere beregnet kvælstofudledning. Så vupti - kan det her jo ændre de beregnede tal til næsten hvad som helst!

Ingen ved rigtig, hvad der er op og ned på disse tal.

Men det kan ikke være meningen, at et helt landbrugserhverv skal reguleres helt ned til decimaler for tilladt udledning på baggrund af så usikre tal.

Hvor man ikke engang helt har styr på, hvad der kommer fra landbruget, hvad der kommer fra naturen og hvad der kommer fra rensningsanlæg.

Den beregnede udledning er i forvejen i det sidste år, blevet korrigeret adskillige gange!

Det må hører op - miljøregulering må tænkes forfra på et helt nyt grundlag.

Og så er det vigtigt at slå fast: Miljøet har ikke modtaget et gram kvælstof mere eller mindre på grund af disse metodedebatter. Det hele foregår på papiret.

Så stop det dog. Ellers mødes vi med Staten i retten. Det er jo bl.a. sådanne forhold vores store gødnings- og vandplanssag, hvor vi stævnede Staten lillejuleaften 2016, handler om.