Agerskovgruppen mener, sandheden er kommet frem, efter miljøminister har gjort det klart, at hun ikke har frikendt landbruget.

Beskyldningerne mod landbruget har stået på i over tre årtier. Først nu dukker sandheden frem i lyset.

Det mener Agerskovgruppen, efter at miljøminister Lea Wermelin har fastslået, at hun ikke har frikendt landbruget for årtiers forurening.

Det skriver Agerskovgruppen i en pressemeddelelse.

- Først ville minister Wermelin gerne bekræfte, at forureningen af Øresund skyldes renseanlæggenes overløb, men da det kom til at tage konsekvensen af denne erkendelse, bøjede ministeren alligevel af, udtaler Agerskovgruppens næstformand Holger Iversen i pressemeddelelsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Ministeren fik travlt med at bakke ud, da vi tog hende på ordet. Nu nægter hun at rykke ud med en frifindelse til vores erhverv. I stedet ser hun og regeringen hellere igennem fingre med cirka 4.400 kommunale overløbssteder. Hvis der fandtes bare én eneste landmand i landet, som lod gyllebeholderen tømme ud i åen, ville hammeren falde hårdt mod hele erhvervet. Regeringen tillader at 1/3 af kommunerne gør det 46.000 gange hvert år. Tallene er ærlig talt så store, at man kniber sig i armen. Nogle får endda lov en til to gange om ugen, oplyser næstformanden.

- Imens det bugner af human gylle i vores vandmiljø, forlanger man af os fødevareproducenter, at vi skal arbejde dag og nat for at fylde markerne op med efterafgrøder, som reducerer fødevareproduktionen.

Agerskovgruppen har udtaget stævning mod staten for at få fastslået, at det er ulovligt at lade renseanlæg udlede byspildevand og sende regningen til landbruget.

- Det har EU-Domstolen allerede fastslået.

- Så når ministeren ikke vil på den milde måde, så må vi have domstolene til at frifinde vores erhverv, siger han og fortsætter:

- Knud Jeppesen og LandboSyd har til Agerskovgruppens retssagsspor påvist, at kommunerne udleder cirka 50 millioner kubikmeter urenset spildevand direkte ud i naturen hvert eneste år. Det er endda oplysninger de har dokumenteret fra kommunerne selv. Og mange gange ser vi, at kommunerne ikke kontrollerer sig selv grundigt nok. Så tallet er formentlig endnu større, slutter Holger Iversen.

Miljøminister Lea Wermelin har tidligere i et svar til SF's miljøordfører Carl Valentin fortalt, at spildevand fra kommunale rensningsanlæg står for 80 til 90 procent af den danske udledning af kvælstof til Øresund.

Det anså Agerskovgruppen som en frikendelse af landbruget. Efterfølgende svarede Lea Wermelin:

"Jeg er ikke enig i overskriften og heller ikke i indholdet i brevet. Oplandet til Øresund er det eneste opland med så stor en andel af belastningen fra punktkilder. Som jeg har svaret flere gange tidligere, udgør landbrugsbidraget i landsgennemsnit ca. 70% af tilførslen fra land til kystvande og spildevand udgør ca. 10%. For Åbenrå Fjord udgør det landbaserede danske landbrugsbidrag ca. 54% og punktkilder ca. 17% og resten er baggrundsbidrag.

Jeg mener derfor, at det er velbegrundet, at der i de gældende vandområdeplaner stilles krav til landbruget, herunder de krav, der stilles i 2020 til den målrettede kvælstofregulering. Dette skal også ses i lyset af, at der ikke er set det fald i tilførslen af kvælstof til kystvande, som den tidligere regering havde forudsat med Fødevare- og landbrugspakken.

I forbindelse med de kommende vandområdeplaner for 2021-2027 vil indsatsbehovet for kystvande blive revurderet, og der vil blive set på behovet for reduktion af tilførslen af næringsstoffer, både for diffuse kilder og punktkilder. "