De danske fjorde og andre lavvandede områder er ramt af iltsvind efter megen regn i det tidlige forår og stille vejr i løbet af sommeren.

En større del af de indre danske farvande er ramt af iltsvind, og det er kritisk for fisk, planter og dyr, der lever på havbunden. Det meddeler Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

Årets iltsvind begyndte tidligt i år med de første registrerede iltsvind allerede i maj. Siden blev iltsvindet bremset i juli af køligt vejr og vind. Men i august er iltsvindet vendt tilbage sammen med varmen og det mere stille vejr. Iltsvindssituationen er midt i august alvorlig for fisk og bunddyr med kraftigt iltsvind i flere områder.

Sådan kan man opsummere udviklingen i iltsvind i danske farvande, som den kan læses i den nye iltsvindsrapport fra DCE, Aarhus Universitet. Rapporten er baseret på Miljøstyrelsens målinger.

De hårdest ramte områder i perioden 1. juli til 19. august er Limfjorden, Mariager Fjord, Haderslev Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav. Der er iltfrie forhold i bundvandet og frigivelse af giftig svovlbrinte enkelte steder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Næringsstoffer og klima i giftig cocktail

Årsagen til det kraftige iltsvind er en høj tilførsel af næringsstoffer til havet på grund af megen nedbør i starten af året, høje temperaturer i bundvandet og overvejende svage vinde i særligt juni og august. Alt sammen forhold, der fremmer iltsvind.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 800 km2 sidst i juli og godt 3.300 km2 midt i august, heraf var godt en tredjedel af arealet påvirket af kraftigt iltsvind. Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande var i juli en del mindre end i juli 2019, mens arealet i august var dobbelt så stort som i 2019.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de danske farvande var i august 3300 kvadratkilometer. Det er en fordobling sammenlignet med samme måned sidste år, meddeler Miljøstyrelsen.

Læs iltsvindsrapporten her (PDF)