Der er graverende fejl i et forslag til et regulativ for Skive Å, skriver Danske Vandløb i en pressemeddelelse.

Et nyt forslag til regulativ for Skive Å udsendt af Skive og Viborg kommuner indeholder så graverende fejl og uhensigtsmæssigheder, at organisationen Danske Vandløb har valgt at gøre indsigelse.

Det skriver Danske Vandløb i en pressemeddelelse.

- Skive Å som den nederste del af Karup Å-systemet fylder meget i vores lokalområde, og det er vigtigt, at regulativet lever op til alle krav. Det er overhovedet ikke tilfældet med det forslag, som nu er fremsat, og bliver det gennemført i sin nuværende form, kan det få alvorlige følger for både natur og mennesker, siger Steen Rasmussen, der bor i området og repræsenterer Danske Vandløb.

Han peger på, at regulativforslaget stadfæster ulovlige tilstande med manglende vedligeholdelse. Dermed er der risiko for store oversvømmelser i kraft af en stigende nedbørsmængde.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Bestemmelserne i forslaget forhindrer ganske enkelt, at der kan sættes ind med oprensning og vedligeholdelse, når der er behov for det, siger Steen Rasmussen.

Samtidig arbejder kommunen med et såkaldt teoretisk skikkelsesregulativ, som forudsætter en grødefri vintertilstand. Den tilstand er ikke til stede her, hvorfor forudsætningen for regulativet er bristet, står der i pressemeddelelsen.

Desuden er teoretisk skikkelsesregulativ uegnet og uforeneligt med forvaltningslovens bestemmelser, idet ingen andre interessenter end vandløbsmyndigheden har mulighed for at kontrollere og løbende efterprøve skikkelse og vandføringsevne, forklarer Steen Rasmussen.

Danske Vandløb anbefaler i stedet anvendelse af fast geometrisk skikkelse, da det er væsentligt lettere at forstå, kontrollere og ikke mindst kommunikere, og meget billigere for kommunen at kontrollere.

- Man kan sige, at forslaget vil betyde, at store områder oversvømmes og forsumper. Det rammer alle, der bor tæt ved åen eller har jord i nærheden. Jeg undrer mig over, at kommunerne ikke søger de bedste løsninger til gavn for natur og miljø samt til gavn for borgerne, siger Steen Rasmussen.

- Når det gælder landbrug, ødelægges det eksisterende økosystem med samspil mellem dyrkede grønne arealer med kvæg og insekter og vildt. Ligeledes vil mange bygninger og beboelser i områderne blive skadet eller værdiløse af den forhøjede vandstand, der kommer som følge af den nedprioriterede vedligeholdelse, siger Steen Rasmussen.