Det faglige grundlag politikerne træffer beslutninger på baggrund af trænger til en opdatering når det gælder pesticider og økologi lyder det fra Bæredygtigt Landbrug, og fra Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer er der opbakning til, at der laves grundige analyser på alle niveauer.

Det er på høje tid, at de danske politikere bliver forsynet med et fagligt solidt grundlag for at tage beslutninger på pesticidområdet og det økologiske område i fremtiden, lyder det fra faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen, der mener, at mange politikere ikke har overblikket over, hvad konsekvensen af politiske beslutninger er på de landbrugsfaglige områder, og der er tale om et generelt problem, med store potentielle konsekvenser for erhvervet.

-Det er det jo delvis, men det her er jo helt grelt, fordi man læner sig udelukkende op ad sådan nogle følelsesmæssige udsagn, og de reelle ting, dem har man ikke belyst. Eksempelvis økologi i forhold til klima har man jo ikke rigtig styr på - og økologi i forhold til fødevareforsyning har man ikke overvejet så meget, og hvad er det, der sker, når man begynder at omlægge en hel landbrugssektor og får lavere udbytter - hvor skal fødevarerne så produceres henne? Det har man slet ikke med i overvejelserne, fortæller Jørgen Evald Jensen til Maskinbladet.

Alle aspekter skal med

Hos Bæredygtigt Landbrug ser man gerne, at man som i 1990'erne samler alle parter med relation til dansk landbrug og nedsætter et nyt udvalgt, der kan gøre Bichel-udvalget kunsten efter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

-Ja, ærlig talt. Hvis den bliver lavet grundigt og ordentligt og afdækker hele området uden at det er politisk bestilt arbejde, så synes jeg faktisk det kunne være fornuftigt, fordi, der er så mange aspekter i hele det her økologiske cirkus, som ikke er ordentligt belyst, lyder det fra Jørgen Evald Jensen og slår fast, at det er helt essentielt med en bred proces, der belyser alle aspekter.

-Hvis man går og drømmer om at lægge en fødeproduktion i Danmark 100 procent om til økologi, så vil man jo få nogle kæmpe udfordringer med at skaffe næringsstoffer, lyder det fra Jørgen Evald Jensen, og han mener, der mangler konsekvensanalyser af, hvad der sker, når der drejes på de politiske knapper.

Grundige analyser

Hos Økologisektionen hos Landbrug & Fødevarer bakker økologichef Kirsten Lund Jensen op om, at det vil være godt, hvis der bliver lavet grundige analyser på alle niveauer, og i Landbrug & Fødevarer tager man gerne del i sådan et arbejde, hvis et nyt udvalg skulle blive nedsat.

-Det er jo rigtig fint, at der en gang imellem er nogen, der kigger på sådan noget. Det kan vi da kun blive klogere af. Det, der er problemet ved det, er, at det jo altid er enormt svært. Der er jo netop det, at man altid skal sige "alt andet lige" - og alt andet er jo aldrig lige, lyder det fra økologichefen.

Kirsten Lund Jensen mener ikke ensidigt man kan sige, at politikerne ikke er ordentligt oplyst, for der er mange, der holder sig opdaterede, og bestræber sig på at have en god dialog med erhvervet og og også med andre parter og interesseorganisationer.

-Det vil jeg da sige er rigtig fornuftigt. Det Økologiske Erhvervsteam er et konkret eksempel på, at man har bedt forskellige aktører fra erhvervet komme med anbefalinger til, hvordan man fra politisk side kunne styrke en markedsdrevet udvikling af økologien i Danmark, fortæller Kirsten Lund Jensen, men et bedre beslutningsgrundlag vil være en god ting, og hun er sikker på, at politikerne vil lytte til ny viden.

-Vi gør jo, hvad vi kan for at prøve at opdatere dem på det grundlag, vi ser, der er i erhvervet, og jeg synes egentlig altid, de er meget lydhøre, og de vil rigtig gerne have velfunderede input, oplever jeg, siger Kirsten Lund Jensen.