Afrikansk svinepest har slået hul på proteinforsyningen i Kina. Med et underskud på 17 millioner tons protein, kan import ikke dække landets behov.

Brett Stuart, præsident for Global Agritrends, har i webinaret "Global Protein's Uncertain Future", udtalt, at Kina ikke længere kan undgå mangel på animalsk protein, ej heller med import. Afrikansk svinepest har halveret den kinesiske produktion af svinekød og det har ført til mangel på 17 millioner tons protein i Kina, estimerer Brett Stuart. Derfor forventer den internationalt anerkendte økonom, at svinekødpriserne i Kina sandsynligvis vil forblive på et meget højt niveau i lang tid.

Læs om afrikansk svinepest i Kina i Hyo.

Den kinesiske bestand af grise halveres

Se også:

Den kinesiske bestand af grise halveres