Varme og tørke i august har dannet baggrund for mange udrykninger til markbrande, men skaderne har være mindre end normalt. Hos Danske Beredskaber roser man landmændene for at være godt forberedte, og sammen med Seges er man klar til at fortsætte kampagnen "Husk sikkerheden når du høster".

Kampagnen "Husk sikkerheden når du høster" har siden 2019 opfordret danske landmænd til at forberede sig bedst muligt mod mark- og maskinbrande i forbindelse med høst, og kampagnen ser ud til at virke. På trods af en varm og tør august med mange udrykninger oplever Danske Beredskaber i stigende grad, at landmændene selv tager affære før flammerne kan brede sig.

Hos Brand og Redning MidtVest erfarer beredskabschef Kim Wemmelund, at der i det midtjyske til trods for varmt vejr og tørke i august ikke har været problemer med markbrande ud over det forventede.

-Vi har i modsætning til tidligere år oplevet nogle landmænd, som er utroligt skarpe på selv at gøre noget for at stoppe brandene. Så når vi har haft de her mejetærskerbrande, så har vi i højere grad end tidligere set, at landmændene selv har været i gang med håndslukningsmidler, så vi egentlig har haft mindre brande selvom vi har haft flere udkald, fortæller Kim Wemmelund til Maskinbladet.

Er man stadig i gang med arbejdet i en tør mark, så lyder opfordringen fra beredskabschefen, at man skal følge anvisningerne fra Seges og Danske Beredskabers kampagne "Husk sikkerheden når du høster", der blandet andet opfordrer til at holde maskinerne rene og i orden, og til at have håndslukningsmidler ved hånden, så man hurtigt kan gribe ind, før flammerne kommer ud af kontrol.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

-I mit område har vi flere gange oplevet, at når det går galt, så er landmændene 100 procent på i forhold til at hjælpe med at få det inddæmmet og få hentet naboens harve, eller hvad de nu har gjort for at hjælpe. Jeg synes de er gode til at hjælpe med at afværge skader, og det skal de have ros for. Det er en stor hjælp for os, fortæller Kim Wemmelund.

Høsten fylder meget

Beredskabsstyrelsens har den 19. august præsenteret en statistik omkring antallet af naturbrande baseret på de kommunale beredskabers indberetninger af, hvor mange og hvilke udrykninger der har været fra den 29. juli til den 19. august, og her er de landbrugsrelaterede brande årsag til 54 procent af udrykningerne, og specielt en meget varm, tør og travl høstdag mandag den 17. august har givet anledning til mange udrykninger. Således fandt mere end 50 af de 247 markrelaterede brande i perioden sted på denne dato.

Ifølge sekretariatsleder i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard, er det ikke overraskende, at der har været travlt på brandstationerne samtidig med at høsten skal i hus, og når der var meldt vejrskifte natten til tirsdag, var mange maskiner på overarbejde, og det kan have sendt flere brandfolk i markerne end normalt.

-Der er generelt en overrepræsentation af høstrelaterede brande nu her i den her periode. Det ved vi godt, og det sker, når man sætter store, tunge, varme maskiner på en knastør vegetation, så er der bare en større risiko, siger Bjarne Nigaard og fortsætter:

-Det er derfor vi sammen med SEGES er ude og sige: Det er altså en rigtig god idé at være velforberedt, for hvis det går galt, så kan det gå rigtig galt med indtægtstab og hvad der er endnu værre, hvis folk kommer til skade. Så pas nu på, det er i alles interesse at det bliver afgrænset mest muligt, lyder det fra sekretariatschefen.

Kampagnen har virket

På bagkant af erfaringerne fra markbrandene i høsten 2020 forventer Bjarne Nigaard man sammen med Seges nu vil evaluere på projektet og se på, hvad der virkede, og hvad der skal gøres bedre.

- Sidste år var første gang i en årrække vi systematisk gik ud sammen med Seges, og det har vi gentaget i år, hvor vi har bygget information på forud for høstsæsonen, og også i høsten, og den strategi skal vi vurdere, om den har været tilstrækkelig, fortæller Bjarne Nigaard.

Hos SEGES ser byggechef i Seges Kenneth Poulsen ligeledes positivt på at fortsætte kampagnen i forbindelse med næste års høst, når erfaringerne viser, at den har gjort en positiv forskel.

- Vi har et godt samarbejde med Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber, og hvis det kan være med til at skabe opmærksomhed på det, så er vi absolut interesserede i at deltage i det. Helt kort fordi det tyder på, at det virker, siger Kenneth Poulsen til Maskinbladet.