Corona-situationen har betydet ekstraordinære nedskrivninger og reservationer i Skjern Bank på 50 millioner kroner. Men landbruget fremhæves for en positiv udvikling.

Skjern Bank opnåede i første halvår et resultat før skat på 55,6 millioner kroner mod 80,8 millioner kroner i samme periode i 2019.

Resultatet er ifølge årsberetningen markant påvirket af nedskrivninger, som i første halvår udgjorde 27,2 millioner kroner.

Landbrug

Selvom nedskrivningsbehovet i banken er negativt påvirket af Corona-epidemien, konstaterer banken en fortsat generelt positiv udvikling i samtlige af bankens segmenter, herunder landbrugserhvervet, der generelt har positiv drift og konsolidering.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Minkavlerne har dog, som den eneste produktionsgren inden for landbruget, fortsat meget lave afregningspriser og bytteforhold, og positiv konsolidering er på den baggrund ikke mulig, skriver banken, men tilføjer, at størstedelen af bankens begrænsede antal kunder inden for mink er meget velkonsoliderede, så der vurderes ikke at være en væsentlig risiko forbundet med minkkunderne.

Nedskrivninger

Banken har i det seneste kvartal nedskrevet 10 millioner kroner, der er relateret til Coronakrisen, og har valgt at øge det ledelsesmæssige skøn til 40 millioner kroner, så der samlet er afsat 50 millioner kroner til Coronarelaterede risici. Banken vurderer, at der fortsat er betydelig usikkerhed i 2. halvår, primært på erhvervsudlånet i takt med, at hjælpepakkerne ophører, men at usikkerheden ligger inden for de 40 millioner kroner, som ledelsen har skønnet.

Sidste år udgjorde første halvårs nedskrivninger kun 7,2 millioner, og de seneste fem år har halvårsnedskrivningerne ligget mellem 7,2 og 19,2 millioner kroner.

Årsresultatet forventes at blive i størrelsesordenen 115 - 130 millioner kroner.