Landbrugsstyrelsen har valgt at forlænge ansøgningsrunden til minivådområder med 14 dage.

Ansøgningsrunden for minivådområder var oprindeligt planlagt til at lukke 11. august, men Landbrugsstyrelsen forlænger ansøgningsrunden, så du kan indsende din ansøgning frem til 25. august 2020, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Enkelte ansøgere har oplevet tekniske problemer med at indsende deres ansøgning, så for at sikre, at alle ansøgere har tilstrækkelig tid til at ansøge, har Landbrugsstyrelsen besluttet at forlænge ansøgningsrunden med 14 dage.

Minivådområder forbedrer vandmiljøet

Formålet med minivådområdeordningen er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstofbelastningen til det omkringliggende vandmiljø.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Minivådområder tilbageholder ud over kvælstof også fosfor. Minivådområdeordningen bidrager til implementeringen af EU's vandrammedirektiv og er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020.

Tilskuddet er 100 procent finansieret via Landdistriktsprogrammet med EU-midler.