Sagen om Lille Vildmose fortsætter. Den handler ifølge de lokale lodsejere ikke om et EU-naturgenopretningsprojekt, men om adkomsten til jorden, hvor projektet foregår - og specielt om rådmand Hans Henrik Henriksens påstande.

Rådmand Hans Henrik Henriksen (S), Aalborg Kommune, har i en lang række udokumenterede udtalelser angrebet flere borgere på en måde, der kan være strafbar.

Sådan lyder det fra advokat Hans Sønderby Christensen, Sønderby Legal, på vegne af lodsejere i Lille Vildmose.

Hvis rådmandens udtalelser ikke dokumenteres eller trækkes tilbage indenfor 14 dage, ender den socialdemokratiske politiker i retten i en sag, hvor han vil komme til at stå over for sine egne borgere, fremgår det af et brev fra advokaten til rådmanden.

Det skriver Bæredygtigt Landbrug i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Skrivelsen er sendt på vegne af 36 borgere, som blev tilbageholdt af politiet i oktober måned på direkte foranledning af rådmanden. En tilbageholdelse, der ikke kunne opretholdes, og hvor alle sigtelser siden er frafaldet.

Baggrunden for sagen er et naturgenopretningsprojekt, hvor Aalborg Kommune påbegyndte arbejdet, inden kommunen havde erhvervet retten til jorden.

Det er forbudt ifølge vandløbsloven - har også Overtaksationskommissionen fastslået tidligere på sommeren. I loven står klart, at alle økonomiske forhold skal være endeligt afklarede, inden et projektarbejde må begynde.

Det var ikke tilfældet i sagen i Lille Vildmose. Derfor har lodsejerne hævdet retten til at færdes på egen jord, hvilket rådmanden med politiets hjælp og sine egne barske udtalelser har søgt at hindre.

Gang på gang er kendelser gået kommunen og rådmanden imod.

Det må stoppe nu, mener lodsejer Hanne Jensen og talsmand Preben Clausen. Derfor kræver de og de andre forulempede nu, at rådmanden trækker en række udtalelser tilbage - hvis han ikke kan dokumentere dem.

Rådmanden har i et nyhedsindslag på TV2 den 13. maj 2020 kl. 19:30 beskyldt borgerne for ikke at overholde loven, idet han sagde:

"Det... handler... om medarbejdere, der overholder landets love, og det gør man ikke ude i Smidie Fenner hos de her lodsejere".

Rådmanden har flere gange forklaret den hårdhændede fremfærd overfor lodsejerne med, at der var en tidsfrist for arbejdet på grund af en en EU-frist for tilskud - hvilket siden er dokumenteret, at der ikke var. I TV2 Nyhederne den 21. oktober 2019 sagde rådmanden således:

"Det er et 40 millioner stort projekt, hvor vi får støtte fra EU, og vi mangler at hjemtage den sidste del af den støtte, og der har vi en deadline, der hedder [...] 31. december, og så skal vi være færdige".

Det er blandt andet disse to påstande, lodsejerne vil have rådmanden til at trække tilbage, skriver Bæredygtigt Landbrug i pressemeddelelsen.

- Vi er lovlydige borgere. Vi kan simpelthen ikke leve med at have sådanne forkerte påstande hængende på os. Vi håber selvfølgelig, at rådmanden vil trække påstandene tilbage - ellers må vi gå rettens vej, siger to repræsentanter for de tilbageholdte, Hanne Jensen og Preben Clausen.