Fødevareminister, Mogens Jensen, giver her et svar på, hvad ministeren vil gøre for at mindske pattegrisdødeligheden i Danmark.

Carl Valentin har den 26. juni 2020 stillet følgende spørgsmål til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling:

"I DR-dokumentaren "Det store svinerige" fra 2014 fortæller daværende direktør for Landbrug & Fødevarer, at L&F arbejder målrettet på at nedbringe tallet på 25.000 døde pattegrise om dagen i Danmark, og at de har en klar målsætning om, at tallet skal være reduceret i 2020. Det er seks år siden nu. Vil ministeren redegøre for, om og i så fald hvordan landbruget har levet op til målet om at reducere pattegrisdødeligheden, og hvad vil ministeren konkret gøre for at mindske pattegrisdødeligheden i Danmark?"

Svaret fra Mogens Jensen er følgende:

"Jeg må desværre konstatere, at det er gået den forkerte vej med dødeligheden hos pattegrise de seneste år. Den totale pattegrisedødelighed var ellers faldende frem til 2016, men igennem de sidste tre år er der igen sket en stigning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tidligere fødevareminister Dan Jørgensen lancerede i 2014 en handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin (2014-2020), som havde til formål at sikre en dansk svineproduktion, hvor dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd. I handlingsplanen er der en række mål med tilhørende initiativer fordelt på 10 indsatsområder. Ét af indsatsområderne er at hæve overlevelsesraten med én pattegris per kuld i 2020. Dette mål har vist sig udfordrende, og jeg må konstatere, at det ikke er realistisk at nå målet.

Til trods for det mangeårige fokus på at hæve andelen af overlevende pattegrise pr. kuld, er der desværre ikke lette løsninger, som hurtigt kan vise en positiv effekt.

Jeg er i gang med overvejelser vedrørende opfølgning på Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin, og jeg vil blandt andet se nærmere på, hvordan vi kan bruge erfaringerne fra arbejdet med handlingsplanen.