De næste dage melder hedebølge - hvad kan du gøre for at hjælpe grisene?

Varmestress har flere negative konsekvenser dyrene og produktionsøkonomien. Indendørs har vi mulighed for at regulere temperaturen med ventilation og overbrusning, men udendørs kan en hedebølge give væsentlig forøget dødelighed blandt smågrisene.

Læs om hvordan du kan undgå varmestress i stalden i Hyo.

Undgå varme-stress i stalden

Se også:

Undgå varme-stress i stalden

Frilandsgrise har det bedst under 27 grader C

Et studie har undersøgt varmens betydning for pattegrisedødeligheden hos økologiske besætninger i Danmark. Resultaterne viste, at hvis temperaturen i hytten kommer op på 27 grader C eller højere, ja så går det galt. Bevæger temperaturen i hytten op på 27 grader omkring faring, øges dødeligheden blandt pattegrise med 30 procent, i forhold til hvis temperaturen ligger mellem 22 og 26 grader C.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dødeligheden blandt pattegrise forårsages af soens kvaler under varmestress. For varmt miljø giver længere faringer, hvilket sænker overlevelsen hos de nyfødte. Samme studie viste desuden at pattegrisene blev mere påvirket af sommervarme end vinterkulde, når bare der var halm i hytterne.

Tilskud viste ikke væsentlige forbedringer

Forskere fra North Carolina State University Department of Animal Science har undersøgt om alvorlig varmestress hos slagtesvin kan afhjælpes med tilskud af polyfenoler eller antioxidanter. 128 grise blev delt op i to hold, som henholdsvis blev opstaldet enkeltvis med en rumtemperatur på 21 grader C og en rumtemperatur på knap 31 grader C i 28 dage. De forskellige diæter viste ingen sikker forbedring af produktionsresultaterne. De varmestressede grise havde signifikant mindre tilvækst, der blev reduceret med over 26 procent. Foderudnyttelsen faldt med knap syv procent. Kødkvaliteten blev også påvirket.

Se kølige videoer på svineproduktion.dk

Seges Svineproduktion har også fokus på varmen. I den forbindelse har de udarbejdet nogle videoer, der skal hjælpe dig og dine medarbejdere med at temperaturregulere staldene i de varme sommermåneder.

Se videoerne her.

- Mange vil gerne være sikre på, at søerne har det godt, når temperaturen kommer op over 20 grader. Vi ønsker derfor at give større viden om temperaturregulering i staldene, så man hurtigt kan kompensere for de varme grader i staldene, påpeger Tina Birk Jensen, specialkonsulent i Seges Svineproduktion og projektleder på kampagnen SoLiv 2.0.

Undgå øget dødelighed

Ud over videoer er der også lavet en kampagneside, der giver gode råd, fagligt materiale og erfaringsdeling i kampagne SoLiv 2.0. Kampagnen er en del af fokusset på at bringe antallet af aflivede eller selvdøde søer ned.

- Vores fokus i kampagnen er, at du som producenten har den viden og de redskaber, der skal til, for at sikre velfærden i farestalden og drægtighedsstalden og dermed få en længere levetid for dine søer. Det er ikke kun til gavn for velfærden, men også den enkelte bedrifts dækningsbidrag og branchens samlede omdømme, lyder det fra Tina Birk Jensen.

Overbrusnings-strategier To Go

Seges har undersøgt overbrusning i drægtighedsstier med små redekasser og elektronisk sofodring. De anbefaler, at overbruse spaltegulvet 1,5 minutter to gange i timen i sommerperioden.

I et SvineNyt anbefaler SvineRådgivningen at overbruse jævnligt fra kl. 9 til 20.

Grise over 20 kg bør overbruses et til to gange i timen i et til to minutter ved temperaturer fra 16 til 18 grader C. Fra 18 grader C øges hyppigheden til to til tre gange i timen, med to til tre minutters varighed.

Slagtesvin bør overbruses et til to gange i timen i et til to minutter ved temperaturer fra 14 til 18 grader C. Fra 18 grader C øges hyppigheden til to til tre gange i timen, med to til tre minutters varighed.

Hvis overbrusningen ikke virker - hvad så?

SvineRådgivningen anbefaler at bruge almindelige fladdyser beregnet til marksprøjten, og placere overbrusningen over gødearealet. De opfordrer til at blive i stalden og kontrollerer at overbrusningen virker, og at den rammer, hvor den skal. Alle grise, der ønsker at blive kølet, skal nå at blive kølet i overbrusningsintervallet.

Hvis overbrusningen ikke virker, skal man ifølge svinerådgiverne være opmærksom på følgende:

- Passer uret i styringen, eller bruser den om natten?

- Er der afdrift til gang og lejeareal?

- Er der tilkalkede dyser?

- Er kuglehanen åben?