Nogle rajgræssorter er først klar om 10-14 dage - der er derfor ingen grund til at gå i panik og få høstet for vådt og umodent rajgræs.

Der er mange parameter, som kan stresse i den begynde høstfase, som vi står i netop nu. Dels kan man på maskinbladet.dk læse om en afsluttende høst af frøgræsser i den østlige del af Danmark, og dels er metrologerne ikke altid helt præcise i deres forudsigelser af vejrudsigten.

Men der er bestemt ingen grund til at gå i høst-panik allerede nu, når vi kigger på den klart største del af frøgræsserne som endnu står tilbage på landets marker: Rajgræsset. 85 procent af det rajgræs areal som DLF har, er placeret i Jylland og på Fyn. Avlschef Erling Christoffersen vurderer at 15-20 procent af de tidlige sorter af rajgræs-arealet i Jylland og på Fyn er høstet, mens der endnu går 14 dage inden de sidste sorter er klar.

- Høsten af rajgræs er en lang sæson, og der går i hvert fald 14 dage, får de sene sorter er klar til høst, fortæller han.

Han påpeger, at det bestemt ikke er tiden til at gå i høst-panik endnu på grund af manglede høstet areal:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Den ideelle høst af rajgræs er mellem 20 og 25 procent vandindhold, og er der mere end 25 procent vand i rajgræsset, så er det for det første alt for besværligt at høste i marken, og dernæst alt for dyrt og tidskrævende at tørre ned på frølageret.

Fornuftige udbytter

- Nogle rajgræs-marker blev meget tørre i specielt maj, mens andre områder i specielt Jylland fik det vand der skulle til, og her ser det meget lovende ud med udbytterne i årets rajgræs.

Det italienske rajgræs er høstet med fornuftige udbytter, ligesom første års markerne af strandsvingel også har haft et fornuftigt udbytte.

- Hvidkløver-høsten har også haft gode udbytter, hvor der specielt har været en rigtig god bestøvning i forsommeren.

Erling Christoffersen fremhæver dog rødsvingel, som skuffende mange steder:

- Vi ligger 10 procent under i udbyttet i rødsvingel, og det skyldes mange steder et vådt efterår efterfulgt af et tørt forår, og hvis den manglende rod-udvikling i efteråret følges op af et tørt forår, så bliver resultatet sjældent godt, fortæller han.

rich-media-1
Generelt er der gode udbytte - pånær rødsvingel, som har skuffet over hele landet. Arkivfoto: Morten Damsgaard.