Ifølge Jyske Markets lyder udkastet til den nye hjælpepakke på 1.000 milliarder USD.

Dagens afgrødekommentar: I nat har republikanerne i USA præsenteret et nyt udkast til en hjælpepakke på i alt 1.000 milliarder USD, som blandt andet skal erstatte flere midlertidige corona tiltag, som udløber inden for de nærmeste uger.

Pakken skal dog først forhandles på plads med demokraterne, hvilket ventes at ske inden for nærmeste fremtid.

Lange amerikanske renter blev presset op på nyheden, ligesom guldprisen, som ellers tidligere på natten havde nået det højeste niveau nogensinde, faldt noget tilbage.

Dollaren fortsatte i løbet af i går sit fald, hvilket resulterede i, at dollar indekset, som måler dollarens værdi mod en kurv af de vigtigste globale valutaer, nåede laveste niveau i mere end to år.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Stigningen i de lange amerikanske renter efter udmeldingen om hjælpepakken har dog siden dæmpet dollarsvækkelsen.

Det var generelt en begivenhedsrig opstart på ugen for afgrøder.

I hvedemarkedet oplevede handlerne store prissmæk, efter russiske
regeringsdata publiceret mandag viste noget større beplantede
hvedearealer end forventet.

De samlede beplantede arealer ser dermed ud til at ramme højeste niveau siden man tilbage i 1990 startede med at indsamle data på området, og ventes at stige til omkring 29,4 millioner hektarer, hvilket svarer til en stigning på 5% fra året før.

Det russiske konsulenthus IKAR reagerede på udmeldingen med
en opjustering af estimatet for den russiske hvedeproduktion i
sæsonen 2020-21 fra 76,5 millioner tons til 78 millioner tons. Rusland har ellers været ramt af meget tørre perioder, men de større arealer ser altså ud til at kunne kompensere noget af produktionstabet. Holder IKAR's estimat, vil den russiske produktion være på vej mod næsthøjeste niveau målt tilbage i tiden.

Anderledes ser det ud i Europa, hvor meget ugunstige vejrmæssige
konditioner i sæsonen - herunder betydelige mænger nedbør i
efteråret 2019 fulgt af lange tørre perioder i foråret 2020 - får en
betydelig påvirkning på produktionen.

MARS nedjusterede for 4. måned i streg mandag udbytteestimatet fra 5,6 tons per hektar i juni til nu 5,54 tons. Franske Agritel spår samtidig, at den franske hvedehøst vil nærme sig laveste niveau de seneste 25 år.

Agritel ser produktionen lande omkring 29,2 millioner tons, hvilket svarer til et fald på hele 26% fra sidste sæson. De forværrede udsigter for den europæiske høst var dog ikke nok til at bremse faldene. MATIF måtte inkassere tab på cirka 1,5 %, mens den amerikanske hvede tabte lidt mere end 2%.