Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingsloven § 10.

I 2020 er det besluttet at udstede et krav om etablering af obligatoriske målrettede efterafgrøder i de kystvandoplande, hvor der efter den frivillige ansøgningsrunde fortsat er behov for at reducere udledningen af kvælstof, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Ifølge Miljøvurderingsloven er Landbrugsstyrelsen forpligtet til at vurdere, om det obligatoriske krav kræver, at vi foretager en særskilt miljøvurdering af kravet om obligatoriske målrettede efterafgrøder.

Derfor har styrelsen foretaget en screening af kravet om obligatoriske målrettede efterafgrøders indvirkning på miljøet.

Screeningen viser, at det obligatoriske krav har en sådan karakter, at Landbrugsstyrelsen ifølge Miljøvurderingsloven ikke skal foretage en særskilt miljøvurdering.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce