FN's fødevare- og landbrugsorganisation appellerer til global kontrol af katastrofal svinesygdom.

FAO er meget bekymret for spredningen af afrikansk svinepest, der kan påvirke den globale økonomi og fødevaresikkerhed. Sammen med Verdensorganisationen for dyresundhed OIE, appellerer FAO nu til fælles, global front mod afrikansk svinepest (ASF), der ifølge organisationerne eskalerer. På verdensplan udgør den fortsatte spredning af ASF en trussel mod fødevaresikkerhed, økonomi og landdistriktsudvikling, mener begge organisationer.

- I en globaliseret verden, hvor sygdomme hurtigt kan sprede sig over landegrænser, er rettidig deling af nyeste forskning, internationalt samarbejde og anmeldelse af ASF nødvendigt, for at forhindre spredning og minimere følgerne af svinesygdommen, udtaler FAO's vicegeneraldirektør, Maria Helena Semedo.

Svinekød er det mest populære kød i verden

Svinekød er det mest konsumerede kød i verden, det udgør mere end en tredjedel af det globale kødforbrug, ifølge FAO.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I dag er 51 lande påvirket af afrikansk svinepest. Midt i coronakrisen fortsætter ASF med at sprede sig, hvilket intensiverer sundheds- og socioøkonomiske kriser, siger Dr. Matthew Stone, OIE's vicegeneraldirektør for internationale standarder og videnskab. Han mener, at mange lande, der er berørt af ASF, mangler tilstrækkelige menneskelige, økonomiske eller tekniske ressourcer til hurtigt at opdage og reagere på sygdomme hos husdyr.

I partnerskab med OIE, forsøger FAO nu at få global kontrol af afrikansk svinepest, ved at fremme partnerskaber der kan styrke kontrolforanstaltninger og minimere virkningen af ​​sygdommen.

Global kontrol skal sikre bæredygtig udvikling

Organisationerne anbefaler, koordinerede aktioner som en del af det globale initiativ og at bevare gennemsigtighed med hensyn til rapportering af husdyrsygdomme. Verdens lande skal blive bedre til at forhindre, reagere og udrydde virussen ved at vedtage internationale standarder.

Initiativerne til global kontrol af ASF sigter mod at:

- Forbedre landenes evne til at kontrollere (forhindre, reagere, udrydde) ASF ved hjælp af OIE internationale standarder og bedste praksis, der er baseret på den nyeste viden.

- Etablere en effektiv koordinerings- og samarbejdsramme for den globale kontrol af ASF.

- Lette forretningskontinuitet, sikker produktion samt handel, for at beskytte verdens fødevaresystemer.

Dette skal styrke de nationale veterinærmyndigheders evne til at styre risici gennem udvikling og implementering af nationale ASF-kontrolprogrammer, hvor offentlige og private sektorer samarbejder. Risikokommunikation med de relevante interessenter vil have afgørende betydning for effektivt at finde smitteveje og risikoadfærd.

ASF udgør en alvorlig forhindring for landbrugssektoren til at nå sit fulde potentiale, skabe beskæftigelse og lindre fattigdom og fungerer som et incitament for investering i svinesektoren. Global kontrol med ASF vil kunne bidrage til at nå FN's mål for bæredygtig udvikling, skriver FAO.

Helt tæt på afrikansk svinepest

Se også:

Helt tæt på afrikansk svinepest