Lort fra økologisk kvæg spiller en vigtig rolle i de naturlige økosystemer, lyder det fra Økologisk landsforening.

De er blanke og grøn-sorte, og umiddelbart ser man dem ikke, men roder man lidt i en frisk kokasse, skulle den gerne myldre af dem - gødningsbillerne.

Men billerne har et problem: de mangler lort at leve i, for store græssende dyr er en mangelvare i landskabet. De fleste køer går i stalde året rundt. Kun økologisk kvæg kommer med sikkerhed på græs og giver dermed et afgørende bidrag til de naturlige kredsløb i enge og på overdrev.

Det skriver Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse.

I Vejle Ådal græsser Michael Kjerkegaards økologiske kvæg. De plejer landskabet for Vejle Kommune, og de skaber med deres klovaftryk, fødevalg og kokasser mikromiljøer, hvor alskens liv og småkravl trives - også gødningsbillerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Bo Levesen, der er biolog i Vejle Kommune, vender begejstret bunden i vejret på en af studenes mange kokasser.

rich-media-1
Kolort med bille ved Vejle Ådal. Pressefoto.

Gode øko-lorte

- Den her lort er dejlig frisk. Det kan man se på, at en masse nye beboere er på vej ned for at bo i den. Der er faktisk hele fem arter af de her møgdyr, som man kan kalde dem, i denne nye, dejlige lort. Det er tegn på, at de dyr, der går her, ikke får medicin. De lægger bare nogle rigtig gode øko-lorte, siger Bo Levesen.

Michael Kjerkegaards 200 køer og ungdyr græsser ikke kun i engene om sommeren. De er her også om vinteren, og det er der en særlig vigtig pointe i for gødningsbillerne. De har nemlig brug for frisk lort året rundt.

- Det er naturligt for dyrene at gå ude hele året, og vi er så heldige at arealerne ligger, så de kan gå i ly i skoven. Desuden flytter vi dyrene hver dag, så de ikke træder bakkerne op, siger Michael Kjerkegaard.

Nøglearter

Han har registreret, at der allerede i februar er masser af fluer og biller i kokasserne.

Gødningsbillerne betragtes af biologer som nøglearter for biodiversiteten i det åbne græsland.

- De hører til nedbryderne - altså de arter, som omsætter og splitter ekskrementer og døde plantedele i stumper og stykker, så næringsstoffer og energi igen kan indgå i naturens store kredsløb. Økologernes udegående dyr spiller en altafgørende rolle her, siger Bent Rasmussen, naturkonsulent i Økologisk Landsforening