Ved dimission i sidste uge blev der på Erhvervsskolerne Aars uddelt et legat fra Dansk Maskinhandlerforening til Kristian Madsen, Heden Maskinforretning A/S.

Legat Dansk Maskinhandlerforening 2020 bliver givet til den gode kammerat - til eleven, der har gjort noget særligt for sammenholdet i klassen og på skolen.

Begrundelsen for legatudvælgelsen lyder:

Igennem sin uddannelsestid som EUX-elev har denne elev med sit gode humør, åbenhed og behagelige væsen været en samlende figur i klassen. Han er altid imødekommende og positiv i forhold til både sine kammerater og sine lærere og eventuelle problemer løses altid med et konstruktivt mind-set. Denne elev tager gerne en for holdet og er altid klar til at gå forrest for at vise det gode eksempel. Der er tale om en flittig elev, som også altid har tid til at hjælpe sine kammerater, og samtidig er han den, som går foran, når der skal rettes henvendelse til ledelsen, eller der skal træffes beslutninger i klassen.